Здравни проекти


Кампания 2016:
Българската Коледа 2016

Администрация на Президента на Републикатаhttps://www.bgkoleda.bg/celi-na-balgarskata-koleda

„Българската Коледа” е благотворителна инициатива на Президента на Република България, която се провежда за тринадесета поредна година.

Мисията и целите на „Българската Коледа” са да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага конкретни деца за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилитация.

Съорганизаторите и медийните партньори на инициативата имат амбицията тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна в преследване на целите, които си е поставила.

Децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Националния консултант по детски болести, представители на  неправителствения сектор, пациентски организации, Център „Фонд за лечение на деца” и организаторите на благотворителната инициатива.  Даряването на средства от „Българската Коледа” се осъществява с подписването на тристранен протокол от представители на Президентската администрация, Нова телевизия и Българската национална телевизия.

През годините на своето съществуване “Българската Коледа” помогна на много деца да се преборят с болестта, дари на много лечебни заведения в цялата страна съвременна високотехнологична апаратура за лечение.

През 2016 г. се реализира тринадесетото издание на благотворителната инициатива на Президента на Република България, посветено на това „Да помогнем на децата в реанимация“. Кампанията успя да фокусира общественото внимание към проблемите на децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение.

В резултат на дарителската кампания 2015/2016 и благодарение на дарителския жест на хиляди добродетелни българи, бяха събрани 2 397 920 лв.

С 622 280 лв. от тази сума, през 2016 г. дарителите на „Българската Коледа” подкрепиха 480 деца за диагностика, лечение, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства. За да помогне за спасяването на децата в критично здравословно състояние, „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 511 906 лв. на 19 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници, в които функционират клиники за реанимация и интензивно лечение.

Подкрепяйки децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ помогна за спасяването на не един детски живот!

Равносметката за 13-те години, в които кампанията „Българската коледа“ е част от нашия живот:   3 409 деца получиха помощ, за да се преборят с болестта; общо 28 млн. лв. са събраните през годините средства; 229 лечебни заведения в цялата страна получиха като дарение съвременна високотехнологична апаратура за лечение и рехабилитация.

На 30 ноември 2016 г. президентът обяви началото на кампания 2016/2017 г. -  „В подкрепа на децата с тежки хронични заболявания“.

За пети път през своята история „Българската Коледа“ поставя акцент върху конкретна тема с идеята да фокусира общественото внимание към актуален проблем в сферата на детското здравеопазване и да насочи своите усилия в намиране на устойчиви решения за него.

Тежките хронични заболявания при децата протичат за дълъг период от време, а често и през целия живот. Различни по степен на тежест хронични заболявания засягат все повече деца. При половината от тях заболяването е тежко и е довело до ограничение на функционалните възможности. Част от тези ограничения са толкова големи, че страдащите деца са със степен на тежка инвалидност.

Новите методи на диагностика позволяват навременното откриване на заболяванията в ранна детска възраст, което се отразява на намаляване честотата на хроничните заболявания и предотвратяване появата на тежки състояния.

На страдащите от тежки хронични заболявания деца „Българската Коледа“ ще помогне за осъществяване на диагностика, включително генетични изследвания, медикаментозно лечение, медицински изделия и помощни средства, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

Новото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ си поставя за цел да помогне на децата с тежки хронични заболявания като осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение и рехабилитация в университетските и областни лечебни заведения. Тази апаратура ще даде възможност за осъществяването на навременна и прецизна диагностика, и оптимално лечение при тези заболявания.

Благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” е част от кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” от 2009 година.

Избери, за да помогнеш!