Здравни проекти


Кампания 2016:
Дишай свободно - профилактика на белодробните заболявания в област Бургас

Специализирана болница за активно лечениe на пневмо-фтизиатрични заболявания - БургасИсторията на белодробната болница в гр. Бургас започва в началото на XIX век, когато туберкулозата придобива сериозна социална значимост, като се превръща в ендемично заболяване на бедните граждани. Нуждата от своевременно овладяване на този смъртоносен медико-социален проблем в Бургаска област изкристализира през 1909 г., когато Бургаския общински здравен съвет, със съдействието на кмета Атанас Славов, основава клон на Българското дружество за борба с туберкулозата.

За съжаление, и през последните години се регистрират многократно тежки случаи на туберкулозното заболяване. Чрез ежегоден договор с Министерство на здравеопазването, лечебното заведение се явява обслужващ център на осем области за лечението на граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в т.ч. туберкулоза. Понастоящем болницата  е единственото лечебно заведение на територията на Бургаска област, което осъществява пълния обем дейност по диагностика, диференциална диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с остри и изострени хронични белодробни заболявания и туберкулоза.

Силно урбанизираната среда, в която живеем, динамиката и ежедневният дистрес, химизацията на производството, нарушеното екологично равновесие вследствие на антропогенно въздействие върху природата, задълбочаващият се материално-социален дисбаланс в обществото и т.н. са фактори, които представляват своеобразен риск от повишаване на заболеваемостта на населението като цяло и в частност благоприятстват развитието на дихателни проблеми. В съвремието Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се нарежда на трето място по смъртност в световен план. Прогнозите на Световната здравна организация са алармиращи.

През последните 10 години в СБАЛПФЗ Бургас ЕООД са лекувани над 25 000 пациента, консултирани и прегледани са 75 000, а извършените фибробронхоскопии са над 1 700. Лечебното заведение е единственото на територията на Бургаска област, което разполага с технически и човешки потенциал за диагностициране на белодробния карцином.

Под егидата на Национална програма «Подобряване на контрола на туберкулозата в Република България» се провеждат масови профилактични дни за скрининг на туберкулоза- преглеждат се над 2000 лица годишно, правят се туберкулинови проби на Манту, ежегодно се организират изследвания за показателите на дишането, провеждат се акции за борба с тютюнопушенето.  Чрез промотиране на превантивната медицина, стремежът е да бъде укрепена отговорността на гражданите към собственото им здраве и здравето на хората в заобикалящия ги социум с глобалната цел – подобрение на обществения здравен статус.  Дълги години СБАЛПФЗ Бургас е лоялен партньор на неправителствените организации и община Бургас, с ясната стратегическа задача - ограничаване на бремето на туберкулозата и всички свързани с болестта усложнения.

За да оптимизира диагностично-лечебния процес, белодробната болница фокусира своите инвестиционни стратегии към нуждата от закупуване на апаратура за извършване на електрокардиограма, за провеждане на спирометрии/ функционално изследване на дишането, закупуване на инфузионни помпи и др.

В този високо технологичен век, човекът продължава своята борба с дихателните болести, за да поеме „глътка въздух“ и подобри качеството своя живот. Инвестицията в лечебното заведение е инвестиция с обществено-социална значимост, инвестиция в хората, защото „Valetudo bonum optimum” - „Здравето е най-голямото благо“.

Избери, за да помогнеш!