Здравни проекти


Кампания 2016:
Ракът на гърдата се лекува 2016

Център за защита правата в здравеопазванетоРакът на гърдата е най-честото онкологично заболяване, с най-висока смъртност. В Европа около 20% от всички ракови смъртни случаи са вследствие на рака на гърдата. Заболяването рак на гърдата в България е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените. Ежегодно в България се регистрират почти 4000 нови случая на рак на гърдата. Смъртните случаи вследствие на тази диагноза са над 1500 случая годишно. Статистиката сочи, че една от всеки осем жени ще развие агресивен рак на гърдата през живота си. Вероятността за смърт от рак на гърдата е 1 на 33. С най-голяма честота ракът се среща при жени между 45- и 65-годишна възраст.  

Ракът на гърдата може да се лекува, но само ако се открие рано. НЗОК е включила в пакета от услуги профилактични прегледи за рак на гърдата. Тези услуги обаче са практически недостъпни за жените от малки общини и населени места, отдалечени от големите болници. Населението по тези места обикновено живее в крайна бедност и в повечето случаи не може да си позволи дори транспортните разходи до големия град, където има специалисти и апаратура за профилактика на рака на гърдата.

От огромно значение за ранната диагностика е жените да имат знание не само за опасността от рак, но и да бъдат научени на самонаблюдение и самооценка.

Избери, за да помогнеш!