Проекти по лична инициатива


Кампания 2015:
"Не бъди безразличен, бъди различен!"

Асоциация АУТИЗЪМhttp://www.autism-bg.net/

Основните дейности, които Асоциация Аутизъм развива, включват разкриване на центрове за деца и младежи със специални нужди, организиране на ежедневни занимания и специализирано обучение, провеждане на специализирано обучение за родители, членове на семействата, възпитатели и преподаватели на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър, мобилизиране на вниманието на държавата, неправителствените организации и гражданското общество към проблемите на децата и юношите с разстройства от аутистичния спектър.

Асоциаця Аутизъм разпространява информация за образователни и здравни услуги, облекчения, помощи и терапии за деца, юноши и младежи с аутизъм. Тя действа като група за подкрепа на родителите на хора с аутизъм и като точка за контакт за родителите на ново диагностицирани деца, юноши и младежи с аутизъм.

Търсеното финансиране е за изграждане на Дневен център, в който професионална грижа и терапия ще бъде осигурена за 20 деца с разстройство от аутистичния спектър, както и психо-социална подкрепа за техните семейства.

Избери, за да помогнеш!