Проекти по лична инициатива


Кампания 2015:
"Дишай леко" - профилактика на деца и възрастни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)"

Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - гр. Козлодуйhttp://mbal-kozloduy.info/

Над 50 000 българи са с хронична обструктивна белодробна болест, а според данни на годишния доклад на Европейската белодробна фондация и Европейското респираторно дружество продължителността на живота в Европа намалява средно с 8.6 месеца поради лошото качество на въздуха.

15-20% от населението на България е с ХОББ, като основната причина за това е мръсният въздух, пушенето и експозицията на прах, химикали и изпарения. Приблизително една трета от населението в ЕС развива астма във възрастта между 5 и 80 години, като най-често заболяването се проявява преди 20-годишна възраст. Астмата обичайно започва много по-рано от другите хронични заболявания и се превръща в доживотно бреме не само за болните, но и за техните близки и цялото общество. Средно 13% от родителите, грижещи се за деца с астма, напускат работата си заради това. В България от астма боледуват 9% от възрастното население и около 15% от децата и лекарите смятат, че основна причина за това е все по-мръсният въздух.

Развитието на съвременното здравеопазване на община Козлодуй е непосредствено свързано с дейността на първата в страната атомна електроцентрала. МБАЛ "Свети Иван Рилски" обгрижва всички жители на общината, като своевременна профилактика, а и последващото лечение за диагностицираните от тях е от изключителна важност за опазване здравето на децата и възрастните.

Провеждането на профилактичните прегледи ще бъде оповестено с уведомления в сайта на общината, на болницата, чрез местните медии и кметствата.

Избери, за да помогнеш!