Еко проекти


Кампания 2015:
Опазване на Орфеевото цвете

СНЦ "БИО-Б-ЕКО", с.Бориноhttp://www.borino.org

Орфеевото цвете е известно още като безсмъртниче, силивряк, а научното му наименование е Haberlea Rhodopensis.

Легендата разказва, че когато Орфей, който живеел в Родопите, бил убит, от неговите капки кръв по земята, порастнало цвете. Не голямо, но изключително красиво - с нежни лилави цветове, растящо по закътани планински усои, и до днес се вярва, че дава енергия и духовна сила. Това е единственото растение, което извадено от пръстта и хербаризирано, дори след 2 години и половина поставено във вода се съживява отново. От там идва и другото му наименование - безсмъртниче. И както легендата за Орфей и неговото учение продължават да живеят и да ни учат как да живеем в симбиоза с природата, така и това малко цвете ни учи колко силна е природата и защо трябва да я щадим.

Орфеевото цвете расте в ждрелото около природната забележителност "Дяволски Мост". Освен нея, около 3 – 4 хиляди туристи, посещават и атрактивния маршрут "Дяволска пътека". Местообитанията на ендемита привличат вниманието на туристи и голяма част от тях искат да отнесат със себе си стрък от това уникално растение, което го застрашава от вандалщина и бракониерство.

Поставянето на информационни табели и призоваването на туристите да не го късат, ще ограничи неговото погубване.

Освен опазването на Орфеевото цвете, сдружение "Био–Б–Еко“ се стреми и към съхранението на биоразнообразието в резерват "Кастракли", с площ от 129,18 ха. Динамиката и развитието на естествените природни процеси, съчетани с въздействието на хората, водят до риск от загуби на биологичното разнообразие. В резултат на стихийни бедствия през последните 2 години и наложилите се след това горско-стопански дейности са застрашени естествените мравуняци - "санитарите" на природата, които почистват гората или унищожават всичко разлагащо се.

В рамките на проекта ще се обходят, идентифицират, картотекират и  оградят оцелелите от стихийните  бедствия  мравуняци, като реализирането на тези специфични дейности ще допринесат за опазването на биоразнообразието в района.

Избери, за да помогнеш!