Еко проекти


Кампания 2015:
Да спасим живот в планината!

Планинска Спасителна Служба при БЧКhttp://www.pss.bg/

Все повечето туристи в планините и зачестилите нещастните случаи поставят пред българската туристическа общественост необходимостта от създаване на организирана, постоянно действаща планинска спасителна служба. Така през далечната 1933 г. на 15 декември, в София е учередена Планинската спасителна служба – ПСС.

През 1951 г. ПСС влиза в състава на Българския червен кръст с основна задача да оказва помощ на пострадали хора в планините. ПСС е изградена на обществено-професионално начало, като в нея членуват основно доброволни планински спасители. Оперативната дейност на ПСС се извършва чрез 526 планински спасители разпределени в 32 спасителни отряда в цялата страна.

През 2014 г. Планинската спасителна служба е оказала помощ на 2031 души, като 1954 са случаи на ски писта и 77 спасителни акции във високите части на планината.

Дори при достигането до пострадал на ски писта, където е по-лесно да се определи местоположението на пострадал, с помощта на GPS-а може значително да се намали времето за достигане до пострадалия. Това важи с още по-голяма сила, когато се оказва помощ на човек в планината (при спасителни акция), където пространствата на практика са неограничени.

Използването на GPS приемници е изключително полезно за работата на планинските спасители при оказване на помощ. Това позволява: бързо и точно определяне на местоположението на пострадалия; ориентиране и придвижване на планинските спасители към мястото; създаване на „сигурни” маршрути, в които са въведени места в планината с по-висок; риск (лавини, пропасти, скални прагове и т.н.), което повишава безопасността за самите спасители; точно определяне на обходени пътеки, райони при мащабни акции за издирване.

Най-трудните и тежки акции на ПСС са свързани с издирването на хора в планината, както през зимата, така и през останалите три по-топли сезона. Бързото достигане до мястото, където пострадалия е задължителен елемент от оказването на ефективна помощ от планинските спасители.

Съвременните технологични възможности позволяват, например, човек, който се е изгубил да подаде информация за местоположението си чрез изпращане на точни GPS координати. По този начин екипите на ПСС могат директно да се насочат към пострадалия, без да „губят” излишно време за издирвателни действия.

Затова е необходим GPS приемник.

Закупуването на такива GPS приемници ще помогне на ПСС повече от планинските спасители в 32-та отряда на ПСС в страната да разполагат с такъв уред по всяко време, когато са в спасителна акция.