Култура и образование


Кампания 2015:
Заслушай се в жестовете

Фондация "Заслушай се"http://zaslushaise.bg/

Фондация "Заслушай се" има за основна цел изграждането на национален център за онлайн жестови и текстови преводи чрез адаптиране и внедряване на съществуваща софтуерна платформа. Благодарение на платформата ще бъде възможен жестов превод в ефир с помощта на облачни услуги чрез тристранна видеовръзка между глух потребител, жестов преводач, и чуващ потребител чрез смарт устройство и инсталирано мобилно приложение, както и превод тип говор-към-текст с помощта на специализирани хардуерни и софтуерни приложения и съдействие на редактор зад кадър, като подобни преводи са доказано най-полезни за деца, ученици и студенти.

Центърът за онлайн жестови и текстови услуги ще осигури реално включване на хората с увреден слух в българското общество чрез осигуряване на равен достъп до информация, образование и комуникация в училище и редица други образователни, развлекателни и информационни събития. Освен това, Центърът ще съдейства и за субтитриране с български субтитри на редица български филми, новини и предавания по националния ефир.

Чрез предоставяне на горепосочените услуги, хората с увреден слух ще се чувстват равни на останалите и ще бъдат високо мотивирани да се развиват свободно в каквато посока пожелаят.

Представете си един глух младеж, който ходи на училище - масово, защото специализираните училища за деца с увреден слух не предлагат нужното качествено образование. Там обаче нито ресурсните учители владеят жестов език, нито има условия за усвояване на материала, който се преподава. Слуховоувредените деца са като в мъгла - въпреки слуховите си апарати или импланти, те не могат да разберат повече от половината. Разчитат единствено на учебниците или на четене по устни. Учителите често говорят с гръб към учениците си, пишейки на дъската.

Често слуховоувредените хора, които комуникират с жестов език, искат да могат да се изразят и сами да се справят със ситуации като да идат на лекар, до магазина, или да посетят образователно или културно събитие.

С помощта на таблет и видео-връзка с центъра те получават достъп до жестов преводач, и чрез съответното приложение - до говор-към-текст редактор, с помощта на който успяват да четат в реално време това, което се говори в клас, на лекция в университет или на събитие.

Създаването на Центъра ще доведе до повишена мотивация на децата и младежите с увреден слух да се развиват във всички желани от тях области без ограничения. Това видимо ще увеличи приемането им наравно с останалите в обществото. Ще бъде осъществен реален достъп до информация, комуникация, култура и образование за младежите с увреден слух в страната и това ще повиши възможностите им за кариерно развитие.

Избери, за да помогнеш!