Култура и образование


Кампания 2015:
Образование за равен старт

Фондация "Х.Степич - Благотворителност за Централна и Източна Европа"http://www.stepicceecharity.org/en/about-us

Проектът „Образование за равен старт“ се осъществява от Фондация „Х. Степич“ – Благотворителност за ЦИЕ, в партньорство с Каритас в четири града в страната – Баня, Куклен, Малко Търново и София. В четири образователни центъра специално съставени екипи от педагози, логопеди, психолози, арт-терапевти, общностни медиатори и доброволци тютори помагат на деца в неравностойно социално положение със социализацията им в обществото, изравняването на пропуски в образованието, изучаването на български език и преодоляването на психически травми чрез  различни видове терапии.

В Баня, община Нова Загора, голяма част от населението е с етнически ромски произход. Много от  родителите заминават да работят в чужбина, понякога взимат  децата със себе си, които по този начин пропускат учебни години и връщайки се, трябва да повтарят класове. Деца от крайно бедни семейства получават и обяд в центъра, като и активно се работи със семействата им, за да се наблегне на важността на образованието. Организират се различни извън-учебни занимания, които не само разведряват децата в нужда, но и ги учат на социални умения, развиват интереса им към четенето.

В Куклен възпитателите се грижат за 50 деца на възраст от 3 до 15 години. Подрастващите страда от проблеми с артикулацията и са застрашени от изпадане от образователната система.

В Малко Търново, центърът за социална подкрепа поема грижата за около 60 деца, чиито семейства разчитат единствено на социални помощи. Половината от родителите имат проблеми с алкохола, а някои от децата са и жертви на насилие. За да се бори с дългосрочната безработица на родителите и да спре неграмотността, предавана от поколение на поколение, екипът в Малко Търново работи по индивидуални програми, организира уроци по български език, по здравна култура и креативни дейности.

В София, образователният център се намира в близост до кв. Факултета и се посещава от близо 30 деца, които всекидневно получават топла закуска и обяд. Отговорен екип от специалисти обгрижва децата от ромски произход в предучилищна възраст, които срещат огромни трудности с овладяването на български език и без тази подкрепа биха били обречени на изпадане от образователната система, едва влезли в досег с нея.

Избери, за да помогнеш!