Социални проекти


Кампания 2015:
Промени живот. Подкрепи възрастен човек!

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ"Каритас България” е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими групи хора от обществото. Създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас България” е федерация на три независими епархийни организации.

Основните направления, върху които „Каритас България“ концентрира своята дейност, са: предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия, насочени към прилагането на трайни мерки за намаляване на бедността и социалното изключване.

Социалната дейност в подкрепа на хората в нужда се реализира посредством организациите членки и техните структури в различни населени места на страната. Грижите и услугите, които федерацията предоставя, са в подкрепа на: възрастни и болни хора; деца и младежи в риск; деца и младежи с увреждания; хора, зависими от психо-активни вещества; жени в неравностойно положение; бездомни хора; бежанци и мигранти; хора, пострадали при природни бедствия.

"Каритас България” е пълноправен член на световната мрежа „Каритас Интернационалис”, обединяваща национални „Каритас” организации от над 160 страни.http://www.caritas.bg

Статистическите данни по отношение на демографията в България показват една все по-нерадостна картина, разкриваща превес на хората в пенсионна възраст, от които един немалък процент живеят в бедност и нищета. Ако към всички други несгоди прибавим и болестите, които почти задължително ги връхлитат, както и отсъствието на близки и роднини около тях, които да са им в подкрепа, картината от нерадостна става трагична.

За възрастните и болни хора, които са останали сами в своите домове, обаче има алтернатива. „Каритас“ вече 13 години подкрепя над 300 човека посредством услугата „Домашни грижи”, чрез която предоставя нужните на възрастните хора здравни и социални грижи в удобно за тях място, където те се чувстват най-спокойни – в техните домове. Защото грижата за нашите родители не е и не бива да бъде срочна активност. Затова ние от „Каритас” не сме временно ангажирани с нея. Това е инициатива, на която сме се посветили неограничено с безусловната убеденост, че тя има смисъл и възрастните хора имат нужда от нея. Освен професионални грижи, сътрудниците към Домашни грижи на Каритас предоставят топлина и човешко отношение, от които възрастните хора най-много се нуждаят.

Услугата се предоставя от мобилни екипи от професионалисти, които посещават възрастния човек в дома му, като с топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

Благодарение на Домашни грижи на Каритас:

•    Възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом.

•    Възрастният човек получава грижи и подкрепа от специалисти.

•    Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и специализирани институции, като старчески домове.

•    Повече от 300 възрастни хора получават комплексни професионални грижи и добро човешко отношение в собствения си дом.

Нуждаещите се възрастни хора получават подкрепа от мобилните екипи към Домашни грижи на Каритас в Русе, Белене, Малко Търново, Раковски, Житница, Бургас, Пловдив и София. Мобилните екипи обслужват и хора от още 5 населени места, които се намират в близост до споменатите градове и села: до Малко Търново - селата Стоилово, Бяла вода, Граматиково; до Житница – селата Дуванли и Калояново.

За да продължават тези срещи, имаме нужда от вашата подкрепа. Чрез нея Вие може да промените нечий живот.

Вашето дарение ще осигури нужните на възрастния човек грижи за поддържане на неговото здравословно състояние. Ще предостави и социални грижи, лично отношение и приятни разговори със сътрудниците към „Домашни грижи на Каритас“, при това на място, където той се чувства най-спокоен – неговия дом.  

Избери, за да помогнеш!