Социални проекти


Кампания 2015:
Програма Неделна раничка

Фондация "Българска Хранителна Банка"http://bgfoodbank.org/

facebook.com/bgfoodbank

В България всяко второ дете живее в бедност! Над 1 милион деца на възраст от 1 до 15 години се хранят най-зле сред европейските си връстници – всяко трето българско дете няма възможност да консумира поне веднъж дневно пресни плодове и зеленчуци,  месо, пиле или риба, защото семействата живеят в големи лишения и не могат да осигурят на децата си балансирана и питателна храна, която им е нужна, за да растат и учат. Това е една от причините 14% от младите хора в България да отпадат преждевременно от училище при едва завършено основно образование - почти половината от тях напускат по семейни причини, свързани с бедност и неграмотност.

Учители споделят, че учениците от семейства с твърде ограничен семеен бюджет и липса на достатъчно доходи отиват на училище без средства за закупуване на храна и остават гладни през деня, а там където има осигурен обяд – често това е единственото хранене за тези деца. Учителите много често отделят от полагащите се закуски на първи и втори клас, ако има отсъстващи, и ги дават на бедните деца от горните класове.

За да отговори на тези нужди, програма "Неделна раничка“ на Българска хранителна банка ще осигурява като дарения продукти с висока хранителна стойност за подготовка на хранителни пакети (ранички) за 400 деца от Северозападна България. Те ще бъдат подготвяни от доброволци и предоставяни всеки петък за съботно-неделните дни и в по-големи количества - преди по-дълги ваканции, за да се подпомогне храненето на деца, страдащи от недохранване и живеещи в риск от отпадане от училище поради бедност. Съдържанието на пакетите ще бъде съобразено с нуждите на децата и ще е в достатъчно количество за цялото семейство. С помощта на програмата част от семейния бюджет за храна ще бъде спестен и използван за нуждите на децата в училище (осигуряване на купони за храна, учебници и тетрадки и др.), за да не бъдат лишени от възможностите за образование и развитие.  

Българска хранителна банка работи за ограничаване на разхищаването на годна за консумация храна и намаляване на глада в България, като събира, съхранява и преразпределя  храна до нуждаещи се хора. В България над 650 000 000 килограма храни се унищожават всяка година – количество, достатъчно да се изхранят всички българи, живеещи в лишения през годината. От момента на своето създаване през януари 2012 г. до момента БХБ е събрала и раздала над 850 тона храни, дарени на над 45 000 нуждаещи се българи.

С вашата подкрепа можем да осигурим повече храна за повече нуждаещи се български деца!

Избери, за да помогнеш!