Социални проекти


Кампания 2015:
Подкрепа за самостоятелен старт

Фондация "Конкордия България"http://www.concordia.or.at/bulgaria/

22% от младите хора у нас не работят, не учат и не се квалифицират. От 2015 г. делът им сред възрастовата група от 19 до 24 г. достига до 28%. По този показател България се нарежда на първо място сред страните членки на Европейския съюз. Допълнително процесът на деинституционализация засегна младежите на възраст 17-18 години и след закриването на  институциите, те са сами, без подкрепа, без дом, без препитание и без професия.

Точно за тях се грижи фондация "Конкордия България" чрез услугата "Здравей", стартирала в края на 2008 г. - чисто легло, топла вечеря и човешко присъствие получават младите хора в затруднено положение. За този период през "Здравей" преминават 650 млади хора, голяма част от които бивши възпитаници на домовете за деца. За 2014 г. са посрещнати и е помогнато на 116 младежи.

Преходно жилище и Наблюдавано жилище са надграждащите социални услуги с по-дългосрочен характер. Голяма част от младежите идват от домове и от ситуация на тежка социална изолация, в която изпадат поради липса на качествено образование, адекватна самооценка, социални и трудови умения, мотивация. Специалистите от фондация „Конкордия“ ги подпомагат да изявяват своята индивидуалност, да мислят за бъдещето, да владеят емоциите, гнева и агресията си, да разпределят времето си и да общуват адекватно с околните. Основната цел е, чрез покриване базовите жизнени потребности, стимулирането на личностното, физическо и духовно развитие на всеки младеж, осигуряването на пълноценен живот, като подготовка за извеждане от институцията и плавен преход към самостоятелно и достойно съществуване. Много често невключените в социални услуги младежи остават буквално на улицата и там могат да попаднат под влиянието на различни негативи – наркотици, проституция, трафик, криминални изяви.

С настанените младежи се работи по специална социално-педагогическа програма: ежедневна работа за овладяване на емоции, спазване на лични граници, създаване на приятелски кръг и спазване на правила; консултиране – документи, медицинска грижа, комуникация с работодатели; включване в подходящи квалификационни курсове и програми; организиране на културни, спортни и образователни мероприятия; тематични обучения с външни специалисти; група за ограмотяване; срещи с психолог.

Трудотерапевтична програма (арт ателие за изработка на свещи и глинени изделия) помага да бъде достигнато до лица с леки или по-тежки травми, както и до такива с интелектуални затруднения. Целта й е да се постигне степен на самостоятелност и улесняване участието им в обществения живот, чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения и осмисляне и разпределяне на времето.

Избери, за да помогнеш!