Социални проекти


Кампания 2015:
Приятелите на Зипи

Фондация "Асоциация Анимус"http://animusassociation.org/

http://priatelitenazippy.com/

Като възрастни влизаме в спорове и разногласия. Чувстваме се недоволни или несигурни в работата. Приключваме връзките с много емоции. Губим член от семейството. Често ни е трудно да изразим какво наистина чувстваме. Ако успеем да намерим ползотворен начин да преодоляваме трудностите, ще се чувстваме добре. А изследванията показват, че колкото повече решения измислим и използваме при сблъскването с проблем, толкова по-голям е шансът да го решим.

Децата също знаят много за трудностите. Сблъскват се с най-различни видове проблеми. Ежедневни случки като кавга на детската площадка, ревност от брат или сестра. Или по-големи проблеми - смяна на училището, тормоз... Подходът при децата е същият, както и при възрастните. Колкото повече варианти за справяне със ситуацията могат да измислят и употребят, толкова по-голяма е възможността да се справят успешно с даден проблем.

Практиката показва, че децата на пет или шест годишна възраст разбират, че могат да избират различен подход към дадена ситуация и учат нови начини да се справят с трудностите. Ако могат да правят това в първите години на началното училище, ще придобият умения, които биха им помогнали през останала част от живота им. Именно програмата „Приятелите на Зипи” помага на децата да развият тези умения в училище.

"Приятелите на Зипи" се осъществява в рамките на 24 урока, а всеки урок е с продължителност един учебен час. Тя е разделена на 6 модула, които засягат теми свързани с чувствата, общуването, взаимоотношенията, разрешаването на конфликти, справянето с промени и загуби и модул, който затвърждава всичко, което са научили децата в рамките на програмата. Преминавайки през модулите децата подобряват своите умения за справяне с трудности и конфликти,  както и с трудните чувства като страх, гняв, завист, срам. Научават се да разбират собствените си преживявания и емоциите на околните, да се справят с някои от най-тежките ситуации в живота  като загуба на близък, преместване в друг клас, училищен тормоз и т.н. Повишават своята самооценка и стават толерантни към различията на другите, което води до подобряване на социалния климат в класната стая. В резултат на това академичните резултати се повишават.

"Приятелите на Зипи" не казва на децата какво да правят. Вместо това ги насърчава да мислят за себе си и да се справят по собствен начин с проблемите. Децата се упражняват да избират решения, които не само да им помагат, но и да не пречат на останалите.

Избери, за да помогнеш!