Социални проекти


Кампания 2015:
Силата на семейството

Фондация "За нашите деца"http://www.detebg.org/

Да помогнем на децата в неравностойно положение да живеят с родителите си!

Всяка година в България близо 2000 деца се разделят със своите родители и заживяват в социални институции. За много от тях това се случва още в момента, в който поемат първия си дъх. Така те не усещат родителска ласка и семеен уют. Тези деца са обречени да прекарат детството си в сивотата на социалните институции, които, въпреки името си – домове за деца – никога не успяват да се превърнат в истински дом за тях. Там те не получават достатъчно внимание и индивидуална грижа и в резултат на това здравословното и психическото им състояние се влошават, те спират да ходят на училище, а след като навършат 18 години, нямат необходимите умения да се справят сами с живота си. Много от тези деца имат проблеми със закона и живеят в бедност и социално изключване. Този порочен кръг се върти отново и отново.

За да разкрият пълния си потенциал, всички деца трябва да растат в семейство. Само така те могат да получат внимание и грижа, да се чувстват обичани, да бъдат подкрепени в трудни моменти и да развият талантите, които притежават.

Някои родители изоставят децата си, защото живеят в бедност и задълбочаваща се социална изолация. Трудно им е да открият начин да се справят с предизвикателствата и имат нужда от подкрепа, за да намерят нови възможности, да повярват в себе си и да се погрижат за децата си.

Проектът „Силата на семейството – да помогнем на децата в неравностойно положение да живеят с родителите си“ ще осигури подкрепа към семейства, съобразена с индивидуалните им нужди. Тя ще бъде предоставена от социалните работници в центровете за обществена подкрепа на фондация „За Нашите Деца“. Специалистите на организацията осигуряват консултиране, съдействие за намиране на работа, обучения за грижи към децата, по-добро организиране на бюджета и разходите на домакинството. Социалните работници на „За Нашите Деца“ се свързват с близки и роднини на родителите, които биха могли да им помогнат с ежедневните грижи за децата.

Експертите на организацията помагат и на родители на деца с увреждания, които не могат да си позволят скъпи изследвания, за да установят състоянието им и да се научат да полагат грижи за тях сами в собствените си домове. Специалистите предоставят и материална помощ в зависимост от конкретните нужди на децата. Така семействата се справят с финансовите си затруднения и се грижат за децата си, което допринася за тяхното развитие като пълноценни членове на обществото ни.

Ние от фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че най-добрият начин да подкрепим един човек е да го научим сам да се справя с предизвикателствата. Ние помагаме на децата, като подкрепяме родителите им да се грижат за тях.

Избери, за да помогнеш повече деца да получат грижите, които заслужават в семейна среда!