Здравни проекти


Кампания 2015:
Ракът на гърдата се лекува!

Център за Защита Правата в Здравеопазванетоhttp://www.czpz.org/

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване, с най-висока смъртност. В Европа около 20% от всички ракови смъртни случаи заради рака на гърдата. Заболяването рак на гърдата в България е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените. Ежегодно в България се регистрират почти по 4000 нови случая на рак на гърдата. Смъртните случаи вследствие на тази диагноза са над 1500 годишно. Статистиката сочи, че една от всеки осем жени ще развие агресивен рак на гърдата през живота си. Вероятността за смърт от рак на гърдата е 1 на 33. С най-голяма честота рака се среща при жени между 45 и 65 годишна възраст.  

Идеята на проекта е да се реализират безплатни профилактични  прегледи за  рак на гърдата на жени, които живеят в малки общини и отдалечени населени места и поради това имат затруднен достъп до специализирана медицинска помощ. Профилактични прегледи за рак на гърдата са включени в пакета от услуги на НЗОК, но тези услуги са практически недостъпни за жените от малки общини и населени места, отдалечени от големите болници. Преобладаващата част от това население живее в крайна бедност, поради което планирането на прегледи и изследвания, свързани с пътуване на значителни разстояния

Кампанията цели не само да се извършат безплатни прегледи, но и да се създадат нагласи у жените, че болестта е лечима, стига те самите да са активни в самонаблюдението и при най-малкото съмнение да търсят лекарска помощ.

Прегледите се състоят в клинично, ехографско и мамографско изследване. Ехографското изследване се извършва от специалисти мамолози с ехограф, дарен на ЦЗПЗ от Фондация «Моята млада България». Мамографското изследване се осъществява от специализиран екип, с дарения ни от Ротари Интернешанъл -  клуб София, подвижен мамограф.  Важно е да се подчертае, че ако бъдат регистрирани случаи на заболели жени, те веднага ще бъдат пренасочвани за лечение в университетските болници в столицата, заобикаляйки всички бюрократични процедури на здравната ни система. Ще проведем обучение сред жените, което включва лекция за рака на гърдата и практическо обучение на макет за добиване на умение и усет как да се разпознава патологията на гърдата.  

Тъй като проектът ни е насочен към жените в малките и отдалечени общини, имаме няколко условия, на които съответната община трябва да отговаря,з а бъде включена в нашата кампания:

- да е малка община с население под 7000 души, в която няма болници;

- или да е населено места, отдалечено от лечебни заведения;

- досега да не са били провеждани профилактични прегледи по скринингови кампании на ЦЗПЗ.

Разчитаме на съдействието на общинските власти, които осигуряват подходящо помещение, и информиране на населението и предварително записване на всички желаещи. Прегледите се извършват през почивните дни, за да може да обхване максимален брой жени от населеното място.

Подкрепата на  Райфайзенбанк и дарителската кампания на банката, подкрепата на служителите на банката и подкрепата на гражданите е подкрепа за живота!

Избери, за да помогнеш!