Здравни проекти


Кампания 2015:
Скрининг на рискови групи за хронично бъбречно заболяване

Българско Нефрологично Дружествоhttp://www.bgnephrology.com/

В световен мащаб има нарастване на честотата на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ), което дава основание то да бъде определяно като „епидемия”. Годишно се регистрират около 300 нови болни на 1 млн. население, които започват диализно лечение. България не прави изключение от тази тенденция. Причините за високата заболеваемост са увеличаването процента на диабетиците, затлъстяването, хипертонията и липсата на своевременно ранно диагностициране и лечение на болестния процес. Във връзка с нарастване броя на болните с ХБЗ в цял свят се разработват стратегии за предотвратяване на развитието и забавяне прогресията на болестния процес. Тези програми са свързани с основната патология, причинила ХБЗ, както и с епидемологични проучвания за типовете бъбречни заболявания в отделни райони и за страните като цяло.

Бъбрекът е човешки орган, който реагира на различни фактори като замърсяване на околната среда и безконтролно лечение с различни медикаменти. Най-честа причина за увреждането на бъбречната функция в днешно време е захарният диабет. Влияние оказват още начинът на хранене, както и наличието на токсини от професионален характер, тумори, различни инфекции и др. От особено значение за развитие на хронични ХБЗ е недобре контролираната хипертония. В редица случаи тя може да бъде единствения симптом на бъбречно заболяване и да причини допълнително увреждане на бъбреците. Друг фактор е наднорменото тегло, което често е свързано с развитие на хипертония, диабет, повишени липиди и подагра. Всички тези фактори допълнително увреждат бъбречната функция.

Обичайно голяма част от бъбречните заболявания не дават съществена клинична изява т. е. оплаквания. От особено значение за хората е периодично да изследват урината си независимо, че нямат никакви оплаквания. Много важно значение има изследването на показателите за бъбречната функция - серумния креатинин и креатининов клирънс. Дори и без оплаквания всеки човек трябва поне веднъж годишно да си направи изследване на посочените показатели. При отклонение от нормалните стойности болният трябва да се насочи към специалист - нефролог.

Много често ХБЗ не се диагностицира своевременно, а последващите усложнения не се наблюдават и лекуват. От друга страна, поради липса на съществени клинични оплаквания от страна на пациентите се стига до развитие на крайна фаза на бъбречната увреда - бъбречна недостатъчност. При напреднала бъбречна недостатъчност терапевтичните възможности са крайно ограничени. Те включват ограничаване на прогресията на бъбречната недостатъчност, намаляване на сърдечно-съдовите усложнения, своевременно започване на диализно лечение, подобряване на преживяемостта и качеството на живот на болните. Започването на диализно лечение е свързано с много големи разходи за пациентите и тяхното прогресивно инвалидизиране.

Избери, за да помогнеш навременното установяване на Хроничното Бъбречно Заболяване!