Здравни проекти


Кампания 2015:
БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА 2015

Администрация на Президента на Републиката„Българската Коледа” е благотворителна инициатива на Президента на Република България, която се провежда за единадесета поредна година.

Мисията и целите на „Българската Коледа” са да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага конкретни деца за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилитация.

Съорганизаторите и медийните партньори на инициативата имат амбицията тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна в преследване на целите, които си е поставила.

Децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Националния консултант по детски болести, представители на  неправителствения сектор, пациентски организации, Център „Фонд за лечение на деца” и организаторите на благотворителната инициатива.  Даряването на средства от „Българската Коледа” се осъществява с подписването на тристранен протокол от представители на Президентската администрация, Нова телевизия и Българската национална телевизия.

http://www.bgkoleda.bg

„Българската Коледа” е благотворителна инициатива на Президента на Република България, която се провежда за тринадесета поредна година.

Мисията и целите на „Българската Коледа” са да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага конкретни деца за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилитация.

Съорганизаторите и медийните партньори на инициативата имат амбицията тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна в преследване на целите, които си е поставила.

Децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Националния консултант по детски болести, представители на  неправителствения сектор, пациентски организации, Център „Фонд за лечение на деца” и организаторите на благотворителната инициатива.  Даряването на средства от „Българската Коледа” се осъществява с подписването на тристранен протокол от представители на Президентската администрация, Нова телевизия и Българската национална телевизия.

През годините на своето съществуване “Българската Коледа” помогна на много деца да се преборят с болестта, дари на много лечебни заведения в цялата страна съвременна високотехнологична апаратура за лечение.

Благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, „Българската Коледа“, кампания 2014/2015г., посветена на децата с вродени заболявания, успя да събере близо 1 980 000 лв. 

Дванадесетото издание на кампанията подпомогна 496 деца с хронични и тежки заболявания на обща стойност 688 502 лв.

Кампания 2014/2015 г. успя да помогне на болните децата като осигури и високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение.

Закупените 19 медицински апарата на обща стойност 1 247 000 лв. са дарени на 10 университетски и областни лечебни заведения в София, Пловдив, Варна, Плевен.

На 1 декември 2015 г. президентът даде началото на кампания 2015/2016 г., посветена на това „Да помогнем на децата в реанимация“.

Всяко дете, дори напълно здраво, поради различни обстоятелства, може да се окаже в ситуация, водеща до критично здравословно състояние и нужда от реанимация и интензивно лечение.

Критичните здравословни състояния при децата, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, по своето естество са предизвикани от инциденти; следствие от тежко заболяване; пред или след оперативна интервенция; рисково родени – недоносени или с вродени малформации и др.

Почти 5 % от постъпващите за лечение деца са със заплашващи живота критични състояния, налагащи незабавна висококвалифицирана помощ. Тези състояния при децата протичат динамично и при липсваща спешна помощ, своевременна и точна диагностика, и стартиране на адекватно лечение, настъпва тежка инвалидизация за цял живот или загуба на детски живот.

Най-тежките случаи на критични състояния са при рисково родени деца с различни животозастрашаващи състояния, деца с тежки форми на инфекция, травми, деца с нарушени жизнени функции на основни органи, дихателна недостатъчност, нарушения в съзнанието - кома, вродени аномалии, вродени сърдечни малформации, гърчове, аспирация на чужди тела в дихателните пътища.

Деца в особено критично здравословно състояние са тези, с тежки злокачествени кръвни заболявания и солидни тумори.

В обхвата на критичните състояния са и децата, нуждаещи се от спешно хирургично лечение, включително деца с вродени аномалии на различни органи.

Често шансът за живот на тези деца или степента, в която те се възстановяват, зависи от използването на високотехнологична съвременна апаратура и комплексен подход в лечението им.

За да помогне за спасяването на повече децата в критично здравословно състояние, „Българската Коледа“ кампания 2015/2016 г. си поставя амбициозната цел да осигури нова високотехнологична апаратура за диагностика, мониториране и лечение в университетски и областни болници, в които функционират клиники за реанимация и интензивно лечение. Успоредно с това, инициативата протяга ръка за поредна година към всички имащи нужда от подкрепа болни деца в България.

Благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” е част от кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” от 2009 година.

Избери, за да помогнеш!