Проекти по лична инициатива


Кампания 2014:
Подкрепи Българска Хранителна Банка - по 1 кг доброта всеки ден

Фондация Българска Хранителна БанкаХранителната банка набира, получава, инвентаризира, складира и раздава дарени хранителни продукти в срок на годност в съответствие със стандартите за контрол и безопасност на храните и предоставят даренията чрез мрежа от партньорски организации на различни групи нуждаещите се в една странa. Функционално, хранителните банки са част от хранителната индустрия с тази разлика, че оперират с храни без да реализират печалба от дейността. Те имат дуалистични отношения с бизнеса – от една страна осъществяват филантропските му нужди, а от друга – му партнират, за да намира решения за количествата нереализирана на пазара храна. България е на трето място по бедност в Европа и едновременно с това заедно с останалите 27 страни членки на ЕС страната ни е част от статистиката, според която 50% от произведената, годна за консумация и здравословна храна в ЕС, или близо 80 милиона тона, се разхищава всяка година – в домакинства, супермаркети, ресторанти и по веригата за доставки. Количество, достатъчно да изхрани цяла Испания. Според последните данни на ЕВРОСТАТ 1,5 милиона българи живеят под или на прага на бедността, като поне 400 000 от тях са деца. В резултат на икономическата криза доходите на всяко трето семейство са спаднали, което е довело до намаляване на разходите за основни нужди – 41% от домакинствата ограничават употребата на основни комунални услуги; 29% намаляват консумацията на основни храни; 8% пропускат някое от храненията през деня. Групите с най-висок риск от бедност и социално изключване са децата и възрастните хора, най-вече самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, деца в семейства с ниски доходи, деца от многодетни семейства или в семейства с хора с увреждания. Остра нужда от хранително подпомагане имат още хората с увреждания (260 000 души, от тях едва 13% получават доходи от трудова дейност), бездомните, бежанци и емигранти, бивши затворници, хора със зависимости, младите хора излизащи от институции. Областите в България с най-високо равнище, дълбочина и острота на бедност са Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Ямбол. Българска хранителна банка работи за намаляване на глада и ограничаване на “разхищаването на годна за консумация храна” в България чрез събиране, съхраняване и раздаване на дарени хранителни продукти в съответствие с всички изисквaния за безопaсност и чрез развитие на инфраструктура за партниране с други организации за предоставяне на дарена храна дългосрочно и на максимален брой хора. През 2014 г. чрез инициативата "Дари 1 кг. доброта" Българска Хранителна Банка даде възможност и на дарители-физически лица да дадат своя личен пряк принос за облекчаване положението на крайно-нуждаещите се в България. Проведени са две кампании - през м. май 2014 и м. ноември 2014 г., като интересът на дарителите е висок, тъй като форматът - събиране на основни хранителни продукти директно в магазините, опис и опаковене на храните от доброволци на БХБ пред очите на дарителите изгражда връзка на доверие, усещане за непосредствен позитивен ефект от дарението. Резултатите от ноемврийската дарителска акция ще бъдат оповестени до дни, като се очаква да бъдат удвоени резултатите от майската кампания, когато са събрани 4,2 тона основни хранителни продукти (ориз, боб, леща, олио, макарони). Освен цифрите, обаче, тази кампания е тест за съпричастност, за готовност на дарителите да правят регулярни дарения, също и послание от дарителите, че имат нужда да видят непосредствената полза от направеното от тях дарение. И тъй като БХБ не работи кампанийно (по Коледа и по Великден), а ежедневно доставя храни на нуждаещите се като улеснява фирмите от хранителната индустрия за социално отговорни добри практики,фондацията има нужда и от финансова подкрепа за работата си през всички дни, когато за нея няма публикации в пресата, репортажи и интервюта в ефир. Призовавам всички да подкрепят Фондация Българска Хранителна Банка, защото нейните служители и доброволци са на поста си всеки ден, защото тя изгражда трайни добри практики и устойчиво работи за най-малко три достойни каузи - подпомагане на хора в нужда, предотвратяване разхищението на храни и замърсяването на околната среда, стимулиране на доброволчеството, съпричастността и толерантността в България.