Проекти по лична инициатива


Кампания 2014:
Подпомагане на ПУИ „Акад. Тодор Самодумов”, с.Кранево

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ "АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ"ПУИ „Акад. Тодор Самодумов” е училище, в което учат над 100 деца с множествени увреждания на възраст от 7 до 20 години. Голяма част от тези деца са сираци или идват от социално слаби семейства. Повечето от децата никога не са спортували, а при имайки предвид тяхното здравословно състояние, за тях това е задължително. При нас те намират своя втори дом, спасение от мизерията, глада и неразбирането на техните проблеми. Ние сме се наели със задачата да обучим и възпитаме тези деца, за да могат сами да се справят с живота. По пътя си срещаме много трудности, но отдадеността на целия колектив и любовта на децата ни дават сили да продължим напред. При нас тези деца намират сигурност и защита, но знаете, че за тяхното оцеляване това не е достатъчно. Имайки предвид финансовата нестабилност на страната и оскъдния делегиран бюджет на училището, ние осигурихме средства за частична подмяна на дограмата само в спалния корпус, но за другия – учебния корпус нямаме необходимите средства за такива промени. Изправени сме и пред сериозен проблем за осигуряване оборудването на спортната площадка в двора на училището и ремонт на санитарните възли в двата корпуса. Някои от децата притежават добри спортни умения. Както знаем, няма дете, което да не се зарадва при вида на оборудвана спортна площадка, но когато тя липсва, за нас единствените спортни уреди са топката и обръчът. Моля Ви от сърце, нека да разнообразим учебния час по физическо възпитание, както и свободното време на децата и да предизвикаме пламъка в детските очички.