Еко проекти


Кампания 2014:
Обезопасяване на атрактивен туристически маршрут - Дяволска пътека - с. Борино

Сдружение с нестопанска цел "Био-Б-Еко"Сдружение "Био – Б – Еко" е неправителствена организация с 15 годишна успешна дейност в областта на екологията и развитието на туризма. Организацията е реализирала различни проекти, акции и кампании    в областта на опазването на околната среда, популяризиране на местни забележителности и природни обекти, борба срещу нерегламентирани сметища, обучение на местни кадри в областта на туризма и хотелиерството. Също така Сдружението поддържа и стопанисва Туристически информационен център-Борино, както и Етнографски кът към него. Организацията работи в обществена полза и изцяло дейностите се извършват от доброволци, без заплащане. За специализирани и специфични  операции се ангажират външни изпълнители. Финансирането на сдружението става от членски внос, от привличане на средства по национални и европейски проекти, чрез доброволци от Корпуса на мира на САЩ, донорски програми, дарителски кампании и т.н. 

Родопите... Това не е най-високата, нито най-голямата, но е единствената планина, вероятно и в света, наричана “планината с душа”. Това е планината, родила тракийския легендарен певец Орфей. И най-важното: Родопите е планината, чиято красота спира дъха и кара човека да се чуди, дали може толкова хубост да бъде събрана на едно място – борови гори, минерални извори, дъхави ливади. Представете си зелено море от дървесни корони, наситено с магията на живата природа, нашарено по склоновете с пастелите на есенните цветове, дълбоките врязани в скалите ждрела с бучаща жива вода.

Да, има такива места в нашата родна България! Да, заслужава си усилието и удоволствието да погледнете отвисоко тази забележителна картина! Да, но докога ще можем да казваме, че сме част от тази природа? Ще можем ли да заведем децата и внуците си там, за да усетят и те величието на планината? Именно тези въпроси вдъхновиха една неправителствена организация в Община Борино,  от високите части на Западните Родопи, където вероятно се е намирало легендарното светилище на бог Дионисий  да се обърне към Вас с призива: "Уникалната българска природа е в опасност!"

Наред с основната дейност за популяризирането на природните забележителности на територията на община Борино, от 2010 година сдружението полага усилия да бъде възстановен достъпа до природна забележителност „Дяволски мост”,  да поддържаме околността чиста и безопасна за любителите на планинския туризъм, но без финансови средства това е трудно и почти невъзможно, поради което има случаи на пострадали по трасето туристи.

Целта на проекта на Сдружение „Био – Б – Еко“ е да извърши дейности на почистване и обезопасяване  на маршрута на изграждаща се в момента  туристическа „Среднопланинска дяволска пътека”, свързваща с.Борино със с. Ягодина, където в момента съществува нефункциониращо от 10 г., общинско сметище. Около скалния феномен и природна забележителност «Дяволски мост» през последните 20 г., в резултат на човешката дейност са натрупани отпадъци от различен произход - PVC, каучук, и др. битови такива, които освен, че не са  приятна гледка, нанасят сериозни поражения на природата. Дървени отпадъци и цели дънери и стволове препречват естествения отток на р.Чатак дере  и са предпоставка за образуване на  места за натрупване на наноси, които  стесняват и задръстват руслото в каньона на реката. Премахването на тези дънери обаче следва да се извърши от специализирани работници , дървосекачи, алпинисти. Необходимо е да бъдат ангажирани алпинисти със специална екипировка и оборудване за събирането и разчистването на отпадъците. Теренът на каньона е стръмен и опасен, поради което има нужда от специализиран труд.

Чрез Кампанията «Избери, за да помогнеш» Сдружението цели да набере средства за заплащане на специфичния  труд, набавяне  на необходимите  материали и техника, както и извърши основно почистване на тоновете отпадъци около нефункциониращото сметище. Освен почистването много усилия, материали и средства са необходими за обезопасяването и социализирането на туристическата пътека. По трасето й ще се монтират  информационни, указателни и предупредителни табели и  ще се постави туристическа маркировка. Със събраните средства ще бъде възстановен единственият дървен мост по посока природната забележителност, отнесен от поройните дъждове през лятото на 2014 година.

Силно вярваме във Вашата съпричастност и подкрепа, защото сме убедени в правотата на нашата кауза. Помогнете, за да запазим уникалността на природата ни за следващите поколения на България!