Култура и образование


Кампания 2014:
Създаване на мобилно приложение за гласово указание на местоположението за незрящи

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"Районната организация на слепите регистрира към 1 800 свои членове със зрителни увреждания. Реалният им брой, обаче, е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика.  А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено, и независимо от придружители. Повечето от тротоарите в централната част са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен тях, „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“– градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

За щастие новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит.  Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ  да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“. В случая тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение, тъй като всеки е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения. В много други държави вече има разработени говорещи приложения за уточняване на местоположението на незрящите, но те са специфична разработка за съответния район и населено място. Използвайки този опит, обаче, може да се разработят приложения и за България. Целта е създаване на мобилно приложение, което ще дава гласова информация за местоположението на незрящия с точност до сантиметър. Чрез него незрящите ще имат много по-голяма самостоятелност и свобода в придвижването в градска среда. Приложението ще може да се изтегля безплатно от всеки, който се нуждае.  Този проект може да бъде пилотен за София, където нуждата е много по-голяма в сравнение с по-малките градове.

Като втора стъпка, сред разработване на мобилното приложение, следва поставяне на GPS предавателите на високи обществени сгради в София. Чрез тях ще може да се прецизира  с точност до сантиметър указанията за местоположение на незрящите.

Избери, за да помогнеш!