Култура и образование


Кампания 2014:
"Да подкрепим децата си"

Фондация "Ангели от Лим"Вече десет години се провеждат мероприятия в памет на децата под мотото – „Дни на ангели от Лим”: Такива са : Пролетен лекоатлетически крос „Да опазим децата”” – в памет на Антония Братова и Антоана Ефтимова; конкурс – изложба „Три звездички”, в памет  на Женя, Боряна и Светослава; Международен турнир по футбол за юноши „Юлиян Манзаров”, в памет на Юлиян Манзаров; Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора” в памет на Лора; литературен конкурс „Светът през детски очи” – в памет на Александра; математическо състезание в памет на Виктор Николаев.

Също десет години се правят Коледни дарения на ученици от Свищовските училища и от училищата от община Свищов,  които са в затруднено материално положение, болни деца, сираци и полусираци.

На всяка молба за помощ, Фондацията откликва финансово или материално.

С настоящият проект «Да подкрепим децата си», се цели разширяване на тази дейност. Необходими са допълнителни средства за организиране на мероприятията и дасе увеличи броя на участниците.

Тази инициатива ще придаде допълнителна важност с участието на повече деца в мероприятията, като възнамеряваме да включим и деца в неравностойно положение. Целта е да се осигури по-добра атмосфера за провеждането им. Друга важна цел е да се ангажира свободното време на децата, като  им се предоставя възможност за изява, ангажиране и осмисляне на свободното време. Провеждайки тези мероприятия ние си спомняме за децата, загинали на 04.04.2004 г.  в река Лим и дадем живот и след смъртта им. Също така искаме да напомним на учители и родители, че носим огромна отговорност за тях -  нашите деца.

С  проекта „Да подкрепим децата си” искаме отговорността и вниманието към тях, винаги да ни съпътстват, за да не се допускат грешки.

Избери, за да помогнеш!