Социални проекти


Кампания 2014:
"Накарай ме да се усмихна"

Дневен център за деца с увреждания, с. АсеновецДневният център съществува от 6 октомври 2005г като вид услуга в общността, чиято основна задача е децата с увреждания да получават качествени индивидуализирани грижи. Водещ фактор за екипа е това, че пребиваването на децата в Центъра не е само време за медицинска, социална рехабилитация и учене, а е свързано преди всичко с продължителна упорита работа за създаване на емоционален комфорт и усвояване на различни видове умения, които ще им помогнат да се справят с ежедневните дейности в достатъчен обем.

От началото на 2013г Дневният център е предоставил услуги на 23 деца. От тях 17 са с психични и неврологични заболявания, 11-  с умерена умствена изостаналост, 4 - с тежка, 13 - с физически и множествени увреждания.

“Хлябът е хляб,

Хлебните трохи – също хляб”

Таджикска поговорка

Всяка година в България се раждат деца с различни видове увреждания. Част от тях се проявяват в по-късна възраст. Община Нова Загора, чието население е малко над 39 000 жители, е със средна раждаемост през последните 3 години, 470 деца. Още след раждането са установени заболявания и усложнения,както следва: през 2011г при 21 деца, през 2012г при 9 деца, през 2013г при 5 деца. Няма изоставени деца. По данни на Дирекция за социално подпомагане гр. Нова Загора към настоящия момент 123 деца са с експертни решения на РЕЛК. 18 от тях с различна степен и вид на увреждане са клиенти на Дневен център за деца с увреждания в с. Асеновец.

При децата с различна степен на физически увреждания са налице костно-ставни деформации, гръбначни изкривявания, контрактури на сухожилията, трудност или невъзможност за заемане на седеж. За подобряване на двигателната активност освен медицинска рехабилитация се използват редица помощно-технически средства, уреди за рехабилитация и съоръжения. Но всичко това не е в достатъчен обем за позициониране на деца с особено тежки и трайни увреждания.

Целта на проекта „Накарай ме да се усмихна“ е закупуването на помощно-техническо средство (т.нар. Стабило Плюс Дуо). Позициониращият блок Стабило Плюс Дуо (http://adapt.bg/product/432/pozitsionirasht-blok-stabilo-plyus-duo.html) поддържа и позиционира адаптивно децата, осигурява опора, стабилна позиция при седеж, екстензия на тялото, флексия на главата, повдигане на гърдите и изправяне на раменете. Заемайки самостоятелно седнало положение детето ще може да се фокусира върху общуването с други деца и лица, както и върху дейностите, които са пред него. Всичко това ще допринесе за стимулиране на положителни емоционални преживявания у него. Защото понякога е достатъчно само да разходиш детето, седнало в количка за първи път и да го накараш да се усмихне.

Работата с деца с увреждания научи нас, членовете на екипа на Центъра, да мислим за сега, а не за далечното бъдеще. Най-силното лекарство за тези деца е нашата обич.

Избери, за да помогнеш!