Социални проекти


Кампания 2014:
Създаване на Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм

Стъпка за невидимите деца на БългарияАутизмът е най- тежкото разстройство, което засяга комуникацията и социализацията. От това страда цялото семейство и променя живота му. Основният двигател на социалното поведение и адаптация е мотивацията. Поради липсата на мотивация и слабата социална връзка на децата с аутзъм със социалния свят, непризнаването на правила, норми и авторитети, поведенческите им проблеми, страданията на децата с аутизъм и на техните семейства варират от сравнително леки до много тежки. Аутистичното разстройство е свързано с разстройство на централната нервна система и поведението, основано на рефлекса, благодарение на който „типичните” хора имат социално поведение и спазват социални правила и норми, при децата с аутистично разстройство изначало не съществува. Поради това професионалната работа върху оперативното поведение- поведението, с което въздействаме върху околната среда, може да създаде социално приемливо поведение и разбиране у децата с аутизъм, което да им помогне постепенно да станат част от социалния свят и да могат да живеят самостоятелно тогава, когато ние, техните родители, ще сме звездички на небето.

Социално приемливо поведение се постига чрез стумули и други терапевтични практики. Именно върху това работи методът АВА - Applied behavior analysis - Приложен поведенчески анализ и достатъчно на брой емпирични изследвания в Америка, са дали доказателство на Американската Асоциация по педиатрия, че приложния поведенчески анализ повлиява значително до достигане на социално приемливо поведение и социализация на деца, страдащи от аутистично разстройство.

Поради бързия темп, с който нараства концентрацията на деца с аутизъм в световен мащаб - по данни на Autism Society of America, към 2014 г. 1 на всеки 68 деца страда от някакво разстройство на аутистичния спектър в световен мащаб. Преди 20 години 1 на всеки 10 000 деца е страдало от аутизъм, преди 6 години 1 на всеки 150 деца, преди 2 - 1 на всеки 110 деца е имало някакво разстройство от аутистичния спектър. Към настоящия момент минимум 150 000 души в България страдат от аутистично разстройство, като поне половината са деца, чиито брой се увеличава непрекъснато. Към Октомври 2014 г. в България няма нито един специалист по приложен поведенчески анализ- Applied behavior analysis, който да работи с децата с аутизъм в страната ни.

Всеки родител в България, след получаване на диагноза „Аутизъм”, започва дълъг собствен процес на информираност и самообучение, докато разбира, че терапията, която гарантирано ще изведе детето му в нашия социален свят и ще му създаде мотивация е АВА - Applied behavior analysis център- Приложен поведенчески анализ. Тогава родителите започват да питат: Как е възможно в България да няма нито един терапевт? Ето защо, създаването на професионално общество за създаване на мотивация у деца с аутизъм в България, би имало изключително голяма стойност.

Избери, за да помогнеш!