Социални проекти


Кампания 2014:
Домашни грижи за възрастни и болни хора

Каритас България„Каритас България” е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими групи хора от обществото. Създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас България” е федерация на три независими епархийни организации.

Основните направления, върху които „Каритас България“ концентрира своята дейност, са: предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия, насочени към прилагането на трайни мерки за намаляване на бедността и социалното изключване.

Социалната дейност в подкрепа на хората в нужда се реализира посредством организациите членки и техните структури в различни населени места на страната. Грижите и услугите, които федерацията предоставя, са в подкрепа на: възрастни и болни хора; деца и младежи в риск; деца и младежи с увреждания; хора, зависими от психо-активни вещества; жени в неравностойно положение; бездомни хора; бежанци и мигранти; хора, пострадали при природни бедствия.

„Каритас България” е пълноправен член на световната мрежа „Каритас Интернационалис”, обединяваща национални „Каритас” организации от над 160 страни.

За възрастни хора със здравословни проблеми, породени от старост или от сериозни хронични заболявания, които не могат сами да се грижат за себе си и за своето домакинство, "Каритас" реализира услугата "Домашни грижи”. Чрез нея мобилни екипи към "Домашни грижи на "Каритас” предоставят нужните на възрастните хора здравни и социални грижи в удобно за тях място, където те се чувстват най-спокойни – в техните домове.

Освен професионални грижи, сътрудниците на "Каритас" предоставят топлина и човешко отношение, от които възрастните хора най-много се нуждаят.

Целта на услугата "Домашни грижи” е да даде адекватен отговор на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки едновременно техните здравни и социални потребности. Тя намалява необходимостта от излишно постъпване в болница и настаняване на възрастния човек в специализирани институции, което често е стресиращо за него.

Услугата осигурява спокойствието на възрастния човек с това, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.

Благодарение на услугата "Домашни грижи на Каритас”, повече от 400 възрастни хора получават комплексни професионални грижи и добро човешко отношение в собствения си дом.

С всеки привлечен към каузата човек, увеличаваме шансовете на един възрастен човек да изживее старините си спокойно. В грижа и обич.

Избери, за да помогнеш!