Социални проекти


Кампания 2014:
Подобряване на битовите условия в домове за хора с умствена изостаналост

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. БатакСоциалната услуга, която „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост и Защитени жилища“, гр. Батак реализира е в подкрепа на 88 болни мъже с умствена изостаналост и шизофрения, нуждаещи се от внимание и дългосрочни грижи, които те самите или техни близки не могат да си позволят. Това са хора, оставени сами на себе си, в повечето случаи без близки и роднини, на които да разчитат. За тях работещите в институцията полагат здравни, социални и професионални грижи, отнасят се към тях с топлина и човешко отношение, от което те най-много се нуждаят.

За подобряване на битовите условия и по-разнообразен начин на живот са необходими повече средства, които Домът не може да осигури. За всеки човек се разработва индивидуална програма, съобразена с уврежданията и възможностите за непрекъснато  развитие. Заниманията са както индивидуални, така и групови. Ежедневно се осъществява трудова, арт терапия, музикотерапия, образователни и спортно-рехабилитационни занимания. Трудовата терапия включва занимания по готварство, градинарство, създаване на битови умения и хигиенни навици. Арт терапията включва рисуване, апликиране, моделиране с глина и други.

Освен ежедневните посещения в Центъра за социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания в гр. Батак, се организират екскурзии, посещения на различни исторически и културни обекти в България. Организират се изложби на изделията, изработени с участието на потребителите, чествания на рождени, имени дни и християнски празници.

За съжаление, на този етап, държавните институции не участват в издръжката на специализираната институция. Всяка социална дейност няма възвръщаемост на вложените в нея средства, а основната издръжка е от проектно финансиране, фирмени спонсори, фондации и частни дарители.

Даренията от „Избери, за да помогнеш“, ще бъдат изразходвани за подобряване на битовите условия и начина на живот на настанените хора в институцията.

Избери, за да помогнеш!