Социални проекти


Кампания 2014:
Мобилни услуги на терен за хора с тежки физически увреждания

Фондация "Светлина за живот"http://www.svetlinazajivot.com

Фондация “Светлина за Живот” е единствената организация в София, която предоставя мобилни рехабилитационни и медико-социални услуги в семейна среда  за хора с тежки физически увреждания.

"Светлина за живот" облекчава болката и страданието на хора, приковани на инвалидни колички и болнични легла. Вече 13 години мултидисциплинарен екип от терапевти  осигурява холистична грижа за хора със загуба на работоспособността над 91% . Тези лица живеят в домовете си и са напълно зависими от своите близки- за облекло, храна, тоалет, за общуване, за напускане на дома.

В този тежък етап от живота им, екипът ни  им осигурява достъпни професионални услуги.Чрез Двигателна рехабилитация, Психологическа помощ и  Помощно-технически средства разгръщаме наличния двигателен потенциал на хората с увреждания, за да достигнат максимална независимост при справяне с дейностите от ежедневния живот.

Грижата на Фондацията към хората с тежки физически увреждания е уникална, поради  липсата на алтернатива за достъп до рехабилитационни услуги в семейна среда.

Чрез проект  ”Мобилни услуги на терен  за хора с тежки физически увреждания” екипът на „Светлина за живот“:

• Развива двигателния потенциал на хората с тежки физически увреждания

• Служи на терен, в домовете на лежащо болни и неподвижни лица с увреждания  чрез услуги

• Подобрява качеството им на живот

• Облекчава болката и страданието им

Носи промяна и надежда в живота на хората с увреждания  и семействата им

Избери, за да помогнеш!