Социални проекти


Кампания 2014:
Семейство вместо болница за деца от ДМСГД „Света Параскева"

Фондация "За Нашите Деца"Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете” и от 1992 г. работи в България, като предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

В своята дългогодишна история фондацията е специализирана в създаване и управление на Центрове за обществена подкрепа; управление на приемна грижа; управление на процеса на замяна на домове за малки деца с грижа и услуги в общността; услуги за подкрепа на семейства на осиновители, роднини и близки/ алтернативни семейства; сътрудничество с представители на корпоративния сектор в полза на деца в риск и за реализирането на високо ефективни проекти.

Източник: http://detebg.org/

В дома за медикосоциални грижи за деца „Св. Параскева” живеят 6 деца, чието детство преминава без да са усетили подкрепата и любовта на родителите, а бъдещето им продължава да бъде живот в болнична обстановка поради това, че са незрящи или с детска церебрална парализа. 

Огромна част от децата с увреждания в България започват и прекарват живота си в  изолацията на социалните институции. Все още се счита, че грижата за дете с увреждане в семейна среда е невъзможна и единственото решение е то да бъде под медицинска грижа през целия си живот. А тези деца са като всички други – имат мечти и надежди за бъдещето, искат да станат принц или принцеса, лекар или пожарникар. Искат да учат, да играят, да имат приятели. Много често обаче, тези различни деца нямат равен шанс за щастливо детство, просто защото сме ги отхвърлили, не осъзнаваме мястото им сред нас и нашите деца и не искаме да им подадем ръка, не искаме да ги приемем такива, каквито са, с техния потенциал, който чака само да бъде развит.

С проекта искаме да осигурим и подготвим приемно семейство за деца от Дома и да им окажем необходимата подкрепа, за да получат шанса да растат и да се развиват сред хора, които ги приемат и подкрепят на първо място като деца и като личност без значение каква е диагнозата им.

Фондация „За Нашите Деца”, е организация със значителен опит в подготовката и подкрепата на професионални приемни семейства, които поемат комплексни и тежки настанявания. В рамките на проекта:

- Ще  подберем подходящи семейства, с необходимия капацитет и мотивация да се грижат за незрящо дете или дете с детска церебрална парализа.

- Ще обучим и подготвим тези семейства, за да могат да се справят адекватно и професионално с грижите за детето като подпомагат и насърчават неговото развитие. Те ще бъдат информирани и подготвени за това какви социални услуги могат да използват, къде и как да ги намерят, как да търсят съдействие от доставчици и институции, така че да могат да се справят и след подкрепата ни по проекта.

- Екип от специалисти - рехабилитатор, специален педагог и др., ще направи  оценка за живот в семейна среда на 6-те деца – какви са специфичните им потребности и как могат да бъдат посрещнати от семейството.

- Ще оборудваме жилището на приемното семейство с необходимите за развитието на детето, което отглеждат, пособия в зависимост от неговите специфики и индивидуални потребности. За незрящите деца такива са персонални говорещи устройства, диктофони и други специализирани пособия. За деца с детска церебрална парализа – вертикализатор, терапевтичен стол, количка, стол за баня, антидекубитален  дюшек и др.

- Ще осигурим необходимите медикаменти и консумативи за поне 2 деца  

- Ще осигурим на поне 2 деца услуги от специалисти – рехабилитатор, специален педагог

- Ще предоставим на приемните семейства финансова и социална подкрепа, като осигурим месечна помощ и услуги от психолог.

С този проект ще покажем, че има семейства, които са готови да поемат нелеката задача и отговорност да дадат любов, шанс за развитие и детство на дете, отхвърлено не само  от собствените си биологични родители, но и от обществото като цяло. Ще покажем, че при добра информираност и подкрепа от различни институции и доставчици на социални услуги, които да осигурят необходимата емоционална и финансова помощ, тези семейства могат да опровергаят мисленето, че отглеждането на дете с увреждане вкъщи е мисия невъзможна.

Избери, за да помогнеш на децата с тежки болести от дом „Св. Параскева“ да отидат в  приемни семейства!