Здравни проекти


Кампания 2014:
БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

Администрацията на Президента на Република България"Българската Коледа” е благотворителна инициатива на Президента на Република България. Мисията и целите на „Българската Коледа” са да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаването на значими за обществото проблеми, отнасящи се до здравето на децата, и да подпомага конкретни деца за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилитация.

Съорганизаторите и медийните партньори на инициативата имат амбицията тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна в преследване на целите, които си е поставила.

Болниците и децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Експертен съвет на „Българската Коледа“, който включва Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Националния консултант по детски болести, представители на неправителствения сектор, пациентски организации, Център „Фонд за лечение на деца” и организаторите на благотворителната инициатива.  

http://www.bgkoleda.bg/

„Българската Коледа” е благотворителна инициатива на Президента на Република България, която се провежда за единадесета поредна година.

 Мисията и целите на „Българската Коледа” са да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага конкретни деца за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилитация.

Съорганизаторите и медийните партньори на инициативата имат амбицията тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна в преследване на целите, които си е поставила.

Децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Националния консултант по детски болести, представители на  неправителствения сектор, пациентски организации, Център „Фонд за лечение на деца” и организаторите на благотворителната инициатива.  Даряването на средства от „Българската Коледа” се осъществява с подписването на тристранен протокол от представители на Президентската администрация, Нова телевизия и Българската национална телевизия.

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа” 2013/2014 г. са събрани      2 163 000 лева. Подпомогнати са 524 деца за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация на обща стойност 947 763 лв. Закупена е медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна на обща стойност  1 207 177 лв.

 „Да помогнем на децата с вродени заболявания“ е темата на новото издание на „Българската Коледа“, кампания 2014/2015 г. Всяка година в България се раждат около 3 500 деца с различни вродени заболявания. Това е хетерогенна група от нарушения в развитието на детския организъм, проявяващи се след раждането с физически аномалии, грешки на метаболитната обмяна или други генетични болести. Възникват поради много и разнообразни причини. Част от тези заболявания водят до застрашаващи живота усложнения и при липса на навременна диагностика и лечение се стига до тежка инвалидизация за цял живот или смърт. Децата с вродени заболявания понякога дори нямат шанс да имат живот. Само техните родители и близки знаят колко страшно звучат диагнози като сърдечна аномалия, дихателна недостатъчност, епилепсия и др.

Сред всички вродени заболявания, тези на сърдечно-съдовата система са най-чести. В България годишно се раждат между 600 и 700 деца с вродени сърдечни малформации. Около 45 % от тях се нуждаят от интервентна процедура или хирургично лечение. В голяма част от случаите това лечение се осъществява още при новороденото или в първите 1-2 години от живота. Нерядко хирургичното лечение се осъществява в няколко последователни етапа. Други често срещани вродени заболявания са тези на нервната система, които могат да причинят значително изоставане в психо-моторното развитие на детето, епилепсия или фатален изход; вродени заболявания на дихателната система, метаболитните нарушения, някои от които са животозастрашаващи, но без симптоми се диагностицират късно.

Ранното откриване и своевременното адекватно лечение на вродените заболявания са ключови за подобряване на качеството на живот на страдащите от тях деца и съхраняването на техния живот. 

На засегнатите от вродени заболявания деца, “Българската Коледа” ще помогне за специализирана диагностика, включително генетични изследвания, медикаментозно лечение и рехабилитация.

„Българската Коледа“ ще помогне на децата с вродени заболявания  като замени морално и технически остарялото в момента оборудване с крайно необходима модерна високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетски и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции, ясна стратегия за подобряване на ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания.

Благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” е част от кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” от 2009 година.

Избери, за да помогнеш!