Здравни проекти


Кампания 2014:
"Да ограничим епидемията от хронични бъбречни заболявания"

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”
Клиниката е основана на територията на ИСУЛ през 1966 година. Тя е първата нефрологична клиника, създадена в България, с ръководител един от блестящите клиницисти и учени - проф. д-р Георги Маждраков. Клиниката по нефрология е основно звено за диагностика и лечение на най-тежките и сложни бъбречни заболявания. Тя е известна с постиженията си в лечението и диагностиката на всички бъбречни заболявания и особено на гломерулопатиите - първични и вторични. В нея се провеждат специфични и уникални диагностични и лечебни манипулации. Годишно в клиниката се извършват най-голям брой за страната пункционни бъбречни биопсии. Това е и единственото място в страната, в което се извършва плазмафереза като елемент от лечението на хронични гломерулонефрити и колагенози. Клиниката разполага с най-съвременна ултразвукова техника с възможност за доплер диагностика. Преминали пациенти през 2013 г. - 1164.                                                                                        http://www.isul.eu/Kliniki/k_nefrologia/za_klinikata.htm


Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” е  основана  преди повече от половин век  като първа в България клиника  за диагностика и лечение на бъбречни заболявания. Оттогава тя е известна  в страната със своите традиции и голям опит по отношение на заболяванията на отделителната система. В нея ежегодно се лекуват над 1000 тежко болни, които представляват проблем по отношение на диагностицирането на бъбречното заболяване и неговото лечение. Освен хоспитализираните пациенти ежедневно  през кабинета й преминават десетки болни от София и цялата страна за консултация.В клиниката работят лекари със специалност нефрология, които са ерудирани специалисти с широки теоретични и практични умения. Голяма част от тях са специализирали в Германия, Белгия и др. страни. Изнасят лекции в страната и в чужбина

В клиниката  се извършват  високо специализирани дейности в нефрологията -  бъбречна биопсия и плазмафереза.Това налага клиниката да е оборудвана със съвременна апаратура, което би дало възможност за поставяне на точна и ранна диагностика на бъбречното заболяване и започване на лечението възможно най-бързо, когато се очаква и най-добър ефект и възстановяване на пациента.

Ултразвуковото /ехографско/ изследване на болния е едно от най-широко застъпените инструментални методи, като то дава пълноценна информация по отношение на състоянието на отделителната система, но освен това е безвредно, неинвазивно, може да се повтаря в хода на проследяването на болния и е единственият метод, който може да се прилага при бременни пациентки. То се провежда задължително както при всички хоспитализирани, така и при амбулаторно болните. Провеждането на биопсията на бъбрека задължително се провежда под ехографски контрол, каквато е световната практика, защото по този начин резултатите са  най-добри при най-малко усложнения.

В момента клиниката разполага само с един такъв апарат, който е на 10 г., работи се интензивно с него и често се налага да се извършва ремонти. Апаратът се използва при обучението на студентите и специализиращи лекари.Това затруднява работата на лекарите и ограничава лечебно- диагностичния процес. Предвид тежкото финансово състояние на лечебните заведения в страната, включително и на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” няма възможност да бъде закупен нов ехографски апарат с възможност за изследване на бъбречните съдове и извършване на бъбречна биопсия. Клиниката по нефрология на ИСУЛ има изключителна нужда да бъде закупен ехографски апарат с трансдюсер за бъбречна биопсия

През последните години в света се отчита лавинообразно увеличаване на хроничните бъбречни заболявания, като  се сравнява с епидемия. Почти всички заболявания на отделителната система ако не се диагностицират и лекуват своевременно прогресират до бъбречна недостатъчност, необходимост от диализно лечение и трайно инвалидизиране на болния. По-често това са млади  хора или хора в активна възраст

Високият професионализъм на лекарите, работещи в клиниката, заедно със съвременната апаратура ще даде възможност за по-бърз диагностичен процес на по-голям брой пациенти от цялата страна, своевременно започване на тяхното лечение и по-бързото им възстановяване.

Избери, за да помогнеш за закупуване на ехограф с трансдюсер за бъбречна биопсия за Клиниката по нефрология на ИСУЛ!