Здравни проекти


Кампания 2014:
Закупуване на детски ехограф - 4D за нуждите на отделение по Педиатрия

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област. Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война.


Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ. http://www.mobaltarnovo.com

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”  гр. Велико Търново предоставя медицински грижи на около 260 000 души.

Отделението  по Педиатрия към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”  гр. Велико Търново е създадено през 1974 година.  То разполага с 30 легла и седем лекари със специалност -Педиатрия, от които двама имат и втора специалност -съответно - Детска кардиология и Детска пулмология...Годишно в педиатричното отделение на Великотърновската болница са приети и се лекуват около 2 000 деца. .Отделно болницата е ангажирана  с лечението на абмулаторно  болни в неотложен кабинет и детски консултативен кабинет при МОБАЛ Велико Търново, като числото на децата, на които болницата предоставя медицински грижи  нараства на около 12000 деца.

Педиатричното отделение на Великотърновската болница има необходимост от закупуване на 4D детски ехограф. Към настоящия момент болницата не разполага с този апарат и връща пациенти и ги насочва за изследвания в отдалечени медицински заведения. В други случаи се използва апарат, който не отговаря на изискванията за диагностициране на деца.

Педиатричното отделението на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е атестирано с най-високо ниво на компетентност – трето, съпоставимо  с детските клиники в университетските болници.Отделението работи по 17 клинични пътеки с НЗОК.

Закупуването на 4D ехограф за изследвания на деца в педиатричното отделение ще подпомогне значително медицинските грижи, които се предоставят на децата във Велико Търново и региона.

Избери, за да помогнеш за закупуването на Детски ехограф за педиатричното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново!