Здравни проекти


Кампания 2014:
Автоматизиране на процеса за изследване на новородените

СБАЛАГ „Майчин дом”, Национална генетична лабораторияУниверситетската акушеро-гинекологична  болница “Майчин дом” е най-голямата  и най-старата АГ болница в страната, разполагаща с 390 легла. В нея се извършват значителен брой раждания, около 4000 на година. Голяма част от тях са случаи с утежнена бременност, с придружаващи заболявания, изискващи интензивни грижи и оперативно родоразрешение.

Водещо направление в работата на болницата са гинекологичните операции. В последните години в трите гинекологични клиники се извършват между 7000 и 8000 операции като в две трети от случаите се касае за най-големите по обем оперативни интервенции в областта на общата гинекология, урогинекологията, онкогинекологията и репродуктивната медицина. Най-новото направление е възстановяване дейността на болницата в областта на детско-юношеската гинекология, гинекологичната ендокринология, стерилитета и съвременните ин-витро процедури,  както и на семинологична лаборатория със спермална банка.

Клиниките „Майчин риск”, "Обща патологична бременност" и „Фетална медицина”  се грижат за бременни с патология на бременността или съпътстващи заболявания, като хипертония, диабет, сърдечно-съдови заболявания, инфекциозни и други заболявания. Оценката на перинаталния риск в тези клиники, заедно с дейността на друга структура - Националната генетична лаборатория, правят „Майчин дом” почти пълен лидер не само в София, но и в страната при извършването на пренатален и антенателен скрининг на вродените и придобити аномалии на плода. Друго звено, с уникален характер за страната е Клиниката по неонатология. С базата си от 110 легла то осъществява интензивно лечение на новородени с ниско и екстремно ниско тегло.

Болницата има Диагностично консултативен блок, който разполага със следните приемни кабинети: гинекологичен, рискова бременност, прекъсване на бременността, Кабинет УЗД (ултразвукова диагностика), Стерилитет и гинекологична ендокринология, Кабинет ДЮГ (детско-юношеска гинекология), онкопрофилактичен, урологичен, вътрешни болести, консултации с анестезиолог, неонатологичен. В състава на ДКБ са и клиничната лаборатория, клиничната микробиология, клиничната патология, отделение образна диагностика, отделение имунохематология и трансфузиология.

Дейността на Национална генетична лаборатория към СБАЛАГ “Майчин дом” е свързана с внедряването, пропагандирането и провеждането на съвременна дородова и следродова диагностика на наследствените заболявания, както и скринингови програми сред новородените и бременните.

Целта на тези изследвания да се открият максимално рано децата, които ще развият това заболяване, за да могат да бъдат успешно лекувани. По програмата за масов скрининг за фенилкетонурия в лабораторията годишно се изследват около 65 000 новородени. България е сред първите страни в Европа въвели масов скрининг при всички новородени за фенилкетонурия още през 1978 година

Националната генетична лаборатория работи със стара аппаратура. Според европейските директиви в здравеопазването се обсъжда разширяването на скрининговите програми при новородените, като ще се включат и други заболявания, при които предсимптомната диагностика е важна за успешната превенция или лечение. риоритетни са посочени муковисцидозата, галактоземията и други.Това  означава организация на непрекъснат процес и гарантиране на резултати в максимално кратки срокове.

Един от проблемите на лабораторните анализи при масовия скрининг е преданалитичната подготовка на пробите, която на настоящия етап се извършва ръчно. За да могат да бъдат изследвани повече проби на новородени е необходимо  автоматизирането на този процес чрез закупуване на апаратът Автоматичен пънчер. Това ще доведе до съкращаване на сроковете за анализ  и капацитетът на лабораторията ще се увеличи. Предвид проведените през последните години пилотни проучвания за въвеждането на масов скрининг за няколко метаболитни заболявания, осигуряването на автоматичен пънчер е необходима  инвестиция, която е подкрепи перспективите на скрининговите програми при новородените

Реактивите за провеждане на масовите скрининговите програми се осигуряват по някои наредби или програми на Министерството на здравеопазването, но към момента те не дават възможност да се закупи и въведе в експлоатация нова апаратура. Това налага Национална генетична лаборатория към СБАЛАГ “Майчин дом” да търси решение за надграждане на технологичната база чрез участие в различни научни проекти или дарителски кампании.

Избери, за да помогнеш за закупуване на Автоматичен пънчер за Националната генетична лаборатория и за повече здрави български деца!