Здравни проекти


Кампания 2014:
"Профилактичен скрининг на Остеопорозата"

Асоциация на българските акушер-гинеколозиСдружение ”Асоциация на Българските Акушер-Гинеколози” (АБАГ) е регистрирано през 2004 г. , като организация с нестопанска цел. Основната дейност на сдружението е свързана с:

- Популяризирането на проблемите на женското здраве, АГ заболяванията и налагането на тези проблеми в обществения дебат;

- Разработване и участие в  здравни програми и проекти с насока женско здраве;

- Организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни мероприятия за повишаване на нивото на здравната култура и профилактиката на социално значими заболявания;

- Участие в съвместни проекти с други организации от страната и чужбина и представянето на водещия чуждестранен опит пред българската общественост;

Целите на Асоциация на Българските Акушер-Гинеколози са насочени в две основни направления, а именно повишаване на квалификацията на специалистите по АГ и профилактика на социално значими заболявания с насока женско здраве. За изпълнение на тези цели Асоциация на Българските Акушер-Гинеколози осъществява дейността си както в големите градове и областни центрове на страната,така и в малките и отдалечени населени места.

Остеопорозата е едно от най-честите заболявания при жените в менопауза. Над 820 000 българки са с понижена костна плътност и повишен риск от остеопоротични фрактури.Всяка година над 4000 жени у нас претърпяват гинекологични операции,водещи до принудителна менопауза,а последващия естрогенен дефицит повишава риска от остеопоротични изменения. В България над 92 000 жени имат поне една фрактура на прешлен. Повече от 4000 жени годишно чупят бедрената шийка и 800 от тях умират до една година от усложнения след това. Профилактиката и ранната диагностика на заболяването са определящи в борбата с остеопорозата.  

Проектът за профилактичният скрининг на остеопорозата цели извършването на безплатни прегледи за измерване на костната плътност (остеоденситометрия), на жени най-вече между 45 и 65 годишна възраст в отдалечени населени места  в общините на Южна и Северна България, труднодостъпните и гранични региони на страната.

Настоящият етап включва осъществяването на профилактични прегледи на около 2000 жени в общините Ардино, Баните, Брезово, Велинград, Долна Баня, Доспат, Елхово, Ивайловград, Ихтиман, Лъки, Пирдоп, Рила, Сатовча, Сингурларе, Средец, Стрелча, Твърдица, Тополовград, Царево, Якоруда.  

Проектът включва информиране на населението за основните рискови фактори за заболяването остеопороза, както и създавенето на нагласи у жените,че в нашето съвремие болестта е лечима, стига те самите да са активни в процеса на диагностика и лечение на това заболяване. Много жени в селата и малките градове,са силно затруднени в достъпа си до лекар-специалист,поради финансови ограничения, дефицит на медицински кадри по места, кактои отдалеченост от областните центрове и големите лечебни заведения/болници.

Прегледите се извършват от лекари-специалисти с натрупан опит в процеса на диагностика и лечение на Остеопорозата, консултанти по ревматология, ендокринология, ортопедия,  акушерство и гинекология. Всяка жена с остеопороза се приема веднага за диагностично уточнение и лечение в специализирано болнично заведение, като по този начин се прескачат административните затруднения на здравната система.

Скринингът на Остеопорозата, включва клиничен преглед, оценка на рисковите фактори и осъществяване на остеоденситометрично изследване  с последно поколение преносими ултразвукови остеоденситометри, оценяващ както костната плътност,така и фрактурния риск (в %-ти)  за всяко костно поле (предмишница, подбедрица и други).

Разчита се и на съдействието на общинските власти по места, които да осигурят подходящо помещение,разгласяване сред населението и предварително записване на всички желаещи.

Кампанията за профилактичен скрининг на Остеопорозата е устойчив във времето проект, включващ няколко етапа свързани с провеждането на профилактични прегледи в отдалечени населени места  в общините на Южна и Северна България, труднодостъпните и гранични региони на страната.

Избери, за да помогнеш  за осъществяване на профилактичен скрининг на повече жени  за остоеопороза и спасяването на повече човешки животи!