Здравни проекти


Кампания 2014:
Закупуване на анестезиологичен апарат за операционна зала на детска травматология

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" е уникална със структурата и функциите си, създадена за компетентното лечение на спешните случаи. Уникална е и с кадрите си, със събраните на едно място толкова много високоспециализирани професионалисти, готови да действат всеки миг, 24 часа в денонощието. Кръщелник на болницата на името на световноизвестния руски хирург и травматолог Н. И. Пирогов е забележителният български учен и хирург проф. д-р Алберт Луканов, създател на спешната хирургия в България.Болницата е с неоспорим авторитет на научноизследователско, лечебно и педагогическо заведение. Нововъведенията и принципите на работа, при това не само по отношение на спешната хирургия, в по-голямата си част са чисто български. Те изиграха огромна методологична и практико-лечебна роля за всички кадри по хирургия в страната в огромния раздел спешна медицина.

Всяка година през УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”  минават около 150 000 пациенти, голяма част от тях деца. През 2013 година почти 9000  деца са били приети в болницата като близо 2000 от тях биват оперирани именно в уникалната за България детска травматологична операционна на „Пирогов”.

Оказването на адекватна и компетентна спешна помощ играе основна роля за запазването на здравето на деца и тяхното по – нататъшното развитие. Това е и най-важната роля на екипите на детската Клиника по травматология и операционен блок с детска реанимация, част от който е и Операционната зала - детска травматология  в университетската спешна болница.  

Клиниката по детска травматология е основана като отделение през 1967 г., а от 1979 г. прераства като напълно самостоятелна структурна единица в болницата. Като национален център за лечение на детските фрактури тя е единствена по рода си за цяла България. Дейността й обхваща лечението на всички травми на мускулно-скелетната система на крайниците, таза и гръбнака, раните и контузиите в тези области, както и политравмата в детската възраст съвместно с детските хирурзи, неврохирурзи и уролози; освен това в нея се лекуват и планово болни деца с ортопедични заболявания или деформации, настъпили вследствие на травми, както и вродени аномалии.

Лекарските екипи в детския операционен блок денонощно оперират деца от цялата страна. За 24 часа само в операционната зала на детска травматология се извършват 3 до 6 оперативни интервенции. Наскоро приключи ремонтът на звеното. Той обаче не включва и цялостна подмяна на оборудването и обзавеждането, поради финансови причини. В момента има няколко стари апарата, сред които е и анестезиологичният в детската травмотологична операционна.  Апаратът, с който в момента работи клиниката в момента  е морално и физически остарял. Той е най-старият за 4-те операционни зали – имаме го от над 15 години.  Чрез него се следи какво количество газове за инхалаторна анестезия се подава на детето. Тези газове трябва да са изключително прецизно дозирани. Съвременните апарати са снабдени с високоефективни системи за такова дозиране.

За да осигурим на децата на България качествена и съвременна медицинска грижа клиниката  се нуждаем от 75 000 лева, с които да се закупи нов  анестезиологичен апарат, който да отговаря на най-важните изисквания към съвременната анестезиологична апаратура:

1. Анестезиологичната дейност е свързана с осигуряване на условия, които гарантират адекватно обезболяване, както и предотвратяване на животозастрашаващи усложнения. При най-малките пациенти често е абсолютно наложително да се използва въздух като работен газ,  т.к. чистият кислород е опасен и увреждащ за тях, а райският газ  често  неподходящ.

2. Апаратът трябва да е снабден с мониторна част, която да оценява дихателните обеми, сензори за концентрацията на кислород, както и тази на въглероден диоксид в издишвания от пациента въздух.

3. Апаратът трябва да е снабден с възможност за постоянно следене на основните жизнени  показатели- пулсова честота, кръвно налягане, насищане на кръвта с кислород. При въвеждането на децата в безсъзнателно състояние в условията на обща анестезия е абсолютно задължително апаратурата да е оборудвана с аларми за разхерметизиране. Липсата на този вид защитни аларми към апаратите за анестезия и дихателна апаратура е свързанА с изключително висок риск за развитие на сериозни, понякога смъртоносни усложнения, които в противен случай може да се избегнат.

Избери, за да помогнеш за закупуването на съвременен анестезиологичен апарат за операционна зала на детска травматология на „Пирогов“!