Проекти по лична инициатива


Кампания 2013:
Закупуване на пеп маски за пациенти с "Муковисцидоза"

Асоциация "Муковисцидоза"https://www.facebook.com/Mucoviscidosis

В Асоциация "Муковисцидоза" постигнахме немалко през тази година в усилията си за адекватно лечение - за първи път в обща работна група, сформирана от Министерство на здравеопазването, медицински специалисти и представители на 2 пациентски организации се обединихме около препоръки за приемане и прилагане на Европейския Стандарт за грижа за пациенти с Муковисцидоза; с надежда посрещнахме и решението на Върховния Административен съд от м. септември, с което се признава дискриминацията на хората с Муковисцидоза и в резултат се очаква създаването на отделна клинична пътека.

Призоваваме ви, ако имате възможност и вярвате в каузата за повишаване качеството на живот на хората с редки болести, да подкрепите усилието ни в осигуряване на финансов ресурс за купуване на пеп маски (системата PARI PEP) за всички пациенти с Муковисцидоза. Това са изделия, които подпомагат всекидневната рехабилитация на децата и възрастните с болестта. И докато ползването на пеп маските в други европейски страни отдавна е доказало своята ефективност и полза, у нас те все още не са достъпни на пазара и не всеки има възможност да ги поръча от чужбина. По информация от медицински специалисти, „системата PARI PEP дава възможност за ефективна комбинация от PEP (Positive Expiratory Pressure = положително налягане при издишване) и инхалационна терапия за мобилизиране на секрета при остри и хронични заболявания на долните респираторни трактове. Чрез терапията с нея по правило се увеличава белодробният обем и налягането при издишване, което води до разширяване на интрабронхиалните канали. Това подобрява мобилизирането на секрета, а в комбинация с инхалацията по-голямо количество медикамент достига до нужното място. Комбинираната PEP и инхалационна терапия позволява ефикасно разтваряне на секрета, като същевременно се пести време. Освен това тя спомага за тренировка на мускулатурата при вдишване и издишване.“ Цената на едно такова изделие е от порядъка на около 100 лева. По последните данни, болните в България от "Муковисцидоза", са около 204 души.

Избери, за да помогнеш!