Проекти по лична инициатива


Кампания 2013:
Подпомагане на Фондация "Грижи за деца с увреждания"

Фондация "Грижи за деца с увреждания",гр. ГабровоФондация “Грижи за деца с увреждания” е регистрирана през 2000 г. от родители на деца с увреждания. Фондацията работи по проблемите на деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства от гр. Габрово.

До момента Фондацията има редица осъществени проекти: “Равни на сцената на живота” – 2000 г., “Създаване на дневен център за рехабилитация на деца с церебрална парализа” – 2000 г., “Интегриране на деца с увреждания в съвременното общество”- 2001 г. – 2002 г., „Аквапрак” – 2011 г. – 2013 г. и т.н.

Въпреки множеството усилия на ръководството на „Фондация Грижи за деца с увреждания” да подобри начина на живот на децата с увреждания и техните семейства, все още има един основен проблем, с който се опитваме да се справим - преодоляване на архитектурните бариери, с които родителите на деца с двигателни увреждания /на инвалидни колички/ се сблъскват ежедневно. В повечето жилищни блокове, дори и при наличие на асансьор е необходимо да се изкачват стълби, за да се стигне до него. Тъй като основно майките се грижат за децата с увреждания, се оказва непосилно за тях да ги извеждат навън и да ги социализират. За да се улесни достъпа на тези семейства до „външния свят” се нуждаем от закупуване на стълбищен робот. Цената му е 7440.00 лв. Устройството ще може да се ползва от всички семейства на деца с двигателни увреждания по предварително изготвен график. То ще облекчи физическите усилия на майките и ще създаде предпоставка за по-добро интегриране на децата и младежите с увреждания в съвременното общество.

Избери, за да помогнеш!