Проекти по лична инициатива


Кампания 2013:
Ремонтни дейности и саниране на крилото с тежки случаи в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Батак

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. БатакДомът за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища, гр. Батак има 5 блока, които обслужват 88 мъже над 18-годишна възраст от всички краища на България. 32-ма от мъжете с умствена изостаналост бяха интегрирани в две Защитени жилища, които са обзаведи и оборудвани. Разкрито е трето Защитено жилище за хора с психични разстройства с капацитет 16 потребители на социални услуги. За нуждите на крилото с тежки случаи са необходими ремонтни дейности и саниране.

В двете жилищни сгради към Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Батак са настанени 40 мъже с тежка и дълбока умствена изостаналост, които нямат близки и разчитат единствено на персонала в дома.

Избери, за да помогнеш!