Еко проекти


Кампания 2013:
Пази реката! Тя е наша!

Народно читалище "Съзнание - 1927", с. Долни ВадинНЧ " Съзнание-1927" осъществява дейността си в с. Долни Вадин, обл. Враца, общ.Оряхово. Читалището има информационна, библиотечна, културна дейност и работи с местните общности - културни, социални, обучителни по проекти и инициативи в различни области.

Източник: https://www.facebook.com/libdolnivadin

Река Дунав ни осигурява едно уникално природно място в страната, където денят се ражда над равнината, а слънцето залязва зад голямата река, оставяйки след себе си неповторими пейзажи.

Запазването на  природата чиста е от съществено значение, а замърсяването на поречието на реката е сериозен проблем. Местната общност на с.Долни Вадин стартира инициатива по почистването на крайречната ивица с цел да се предприемат мерки за запазването й. Село Долни Вадин се намира в Северозападна България и е разположено на брега на Дунав, в община Оряхово.

След няколко успешни акции в селото се роди идеята за привличане на още населени места покрай реката към инициативата да се почиства поречието на Дунав. През 2013 г. народно читалище „ Съзнание-1927” в село Долни Вадин стартира кампания за почистване на крайбрежната ивица на река Дунав. Всички населени места от Община Оряхово, както и още няколко по поречието се включват.  В  акцията по почистването участват 11 населени места и 345 доброволци. Резултатът е 406 чувала събрани отпадъци. Това кара  хората от селата по поречието на реката да повярват, че с обединени усилия и популяризиране на начинанието за почистване на крайбрежната ивица  - Дунав ще е по-чист и природата съхранена.

Целта на проекта “Пази реката! Тя е наша” е освен да се почисти поречието на Дунав е да се научат хората в отговорност към природата и нейните дадености, в опазване на природните ресурси, да се възпитат децата и подрастващите в  отговорно поведение към природата.

Почистването на поречието на Дунав е кауза за хората от село Долни Вадин и за читалище “Съзнание-1927” в селото – целта е да се съберат средства, за да може да почисти по-дълга ивица от поречието и да  се включат повече населени места в проекта за опазване на реката чиста.

Важно е да пазим реката, защото тя е наша!

Избери, за да помогнеш!