Култура и образование


Кампания 2013:
Подкрепа за професионално развитие на младежи от институциите

Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО"Защитено жилище „ЗАЕДНО” започва да функционира през м. Ноември 2008 г. с първите шест свои обитатели, две години след учредяването на едноименната фондация, която е и първа крачка в промяната за по-добро бъдеще на младежите израснали без родителска грижа. За срок от 3 месеца до 1 година, всеки младеж получава подкрепа и насоки за самостоятелния си живот. Чрез проекта имат възможност за продължаващо обучение, квалификационни и преквалификационни курсове, за среща с бъдещи работодатели и много приятели.

Източник: http://www.podslon.org/

Проектът за подкрепа за професионално развитие на младежите от институциите цели да  помогне на млади хора, израсли в домовете за деца, лишени от родителска грижа да станат самостойни, справящи се личности. За много от младежите и девойките преходът от живота в институция към самостоятелен живот е болезнен и труден. Липсата на подслон, храна и подкрепа за ефективно социализиране и личностна реализация са жизнено необходими и това е основната цел на проекта.

Фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО” е създадена през 2006 г. и нейната основна цел е създаване и управление на Защитено жилище за оказване на подкрепа на отговорни и полагащи усилия за своето бъдеще младежи и девойки (18-26г.) в неравностойно положение, в процеса на тяхната социализация.

Целта на Защитеното жилище е да обезпечи подслон, храна и други базисни потребности на младежите за период от една година (с възможност за известно удължаване); да осигури на социална и психологическа подкрепа, която да подпомогне придобиването за умения за адекватен самостоятелен живот; да предостави последваща морална и материална подкрепа на младежите, чийто престой е приключил.  Всеки успех и напредък на младеж или девойка от защитеното жилище, носи удовлетворение и е доказателство, че поставените цели се реализират – повече млади хора, които напускат  институциите, имат желание да се развиват, да се борят за себе си и да не се чувстват различни.

Досега екипът на Защитеното жилище е помогнал на близо 60 младежи и девойки да тръгнат по-уверено по собствения си път. Само през 2013 година осем млади хора, включени в програмата на „Защитено жилище ЗАЕДНО” бяха приети във висши учебни заведения. Ежедневието обаче изисква своето и средствата за храна, отопление и осигуряване на учебни помагала често са недостатъчни. Без помощта на нашите приятели и съмишленици подобна статистика би си останала в сферата на пожелателното.

Избери, за да помогнеш!