Култура и образование


Кампания 2013:
"Подай ръка на дете в беда"

Сдружение "РЕ-АКТ"
Сдружение „Ре-Акт” е създадено в началото на 2010 г. от група приятели с една основна задача: да промени качествено условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека.

За постигането на тази цел нашите проекти са внимателно планирани на база на множество анализи на съществуващите грижи за деца в неравностойно социално положение, на техните потребности и интереси, личните им проблеми и възможностите им за бъдеща житейска  реализация.

Ние в Ре-Акт дълбоко вярваме, че индивидуалният успех на всеки младеж, преминал през нашите програми дължи на огромния ентусиазъм и душа, с които всеки един от нас, от нашите приятели, партньори, дарители и доброволци участва в проектите, които реализираме.

Убедени сме, че за осъществяване на целите, които сме си поставили, са необходими хора с различни възгледи, идеи, характер и професионален опит, било той и такъв далеч от социалните дейности, стига единствено да са социално ангажирани и да са готови на действие.

„Ре-Акт” е сдружение на хора, които не стоят на едно място, не обичат да чакат и не споделят  идеята, че социалните проблеми в България ще се самоизлекуват.

Източник: http://www.re-act.bg/

56 – точно толкова са децата в нужда в интерната „Ангел Узунов” в град Ракитово. Различните им съдби, произход и лични истории вече са обединени и дамгосани с клеймото „пребивавал в институция“. Целта на проекта “Подай ръка на дете в беда” на Сдружение “РЕ-АКТ” е да се организират професионални курсове за децата и младежите в интерната. Те са младежи с противообществени прояви, но това не означава, че нямат мечти, жажда за знания  и желание да се развиват.

За една учебна година работа, Сдружение “РЕ-АКТ” заедно с децата от интерната ремонтираха велосипеди, учиха ги на А-Б-В на готвенето, проведоха кръжок по приложни изкуства. Целта на проекта е това да продължи – младежите да бъдат обучени за професионални готвачи, майстори на велосипеди и строители, да започне театрален кръжок. Нека децата и младежите от интерната да могат да видят светът отвън и да ги накараме да го погледнат с други очи.

Младежите в гр. Ракитово нямат алтернатива за развитие и ако не им помогнем, има голям риск техните инцидентни криминални прояви да се превърнат в рецидив. Тяхното формално образование не е на достатъчно добро ниво, за да им позволи сами да продължат в курсове за професионална квалификация*. Работата с младежите в Ракивото предоставя възможност да бъде решен поне малко наболял социален проблем – работата с една маргинализирана група – децата, излизащи от „коригиращи“ институции.

Организирането на професионални курсове е услуга, която изцяло липсва в интерната, и която ще предостави на младежите възможност за социално общуване с външни хора, носители на позитивни модели. Това ще повиши чувствително техния капацитет за развитие след напускане на институцията. Освен това, те по-лесно ще преодолеят бариерите на пазара на труда, като представят доказателство за професионално обучение, а и посочат своите преподаватели като референти за бъдещите работодатели.

Основна цел на проекта е развитието на социални и професионални качества на младежите във ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. Децата ще могат да изберат в кой модул от курсовете да вземат участие на база на селективни интервюта от специалисти за по-точно определяне на адекватното професионално обучение за всеки от тях.

Обученията ще се провеждат от специалисти в съответната област, които имат опит в организирането на обучителни курсове и в професионалната сфера. Интернатът ще осигури необходимите помещения, а Сдружение “РЕ-АКТ” – необходимите материали и организация. Младежите, преминали курса по кулинария ще имат възможност да се явят на изпит за придобиване на сертификат. Децата, участващи в курсовете по бояджийство и строителни умения ще могат да облагородят състоянието на сградите на интерната в практическите части на курса. Участниците в театралния кръжок ще подготвят и изнесат представление пред местната общност.

56. Толкова са децата в беда в интерната „Ангел Узунов” в град Ракитово. Малко или много? Ти решаваш! Избери, за да помогнеш!