Социални проекти


Кампания 2013:
Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора

КАРИТАС БългарияСъздадена през 1993 г., Каритас България е нестопанска организация, сдружение с обществена полза и осъществява социалната си дейност в подкрепа на уязвими групи от хора в нашето общество посредством своите структури и сътрудници в различни населени места на страната. Организацията е пълноправен член на световното семейство Каритас Интернационалис.

Принципите, от които се ръководи Каритас България в своята дейност, са: състрадание, милосърдие и благотворителност; подпомагане на всички нуждаещи се без оглед на раса, народност, пол, политически възгледи и вероизповедания; сътрудничество с други хуманитарни и благотворителни организации, признати от законите на Република България.

Източник: http://www.caritas-bg.org/

Помогни на болен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом, подкрепи каузата „Домашни грижи за болни възрастни хора” на „Каритас”.

„Домашни грижи” е услуга, която „Каритас” реализира в подкрепа на болни възрастни хора, с ниски доходи и съпътстващи здравословни проблеми, нуждаещи се от лечение и дългосрочни грижи, които те самите не могат да си позволят. Това са възрастни хора, оставени сами на себе си, без близки и роднини, на които да разчитат. За тях „Каритас” реализира „Домашни грижи”,  като предоставя на възрастните хора нужните за тях здравни и социални грижи там, където те се чувстват най-спокойни – в собствения им дом. Освен професионални грижи, сътрудниците на „Каритас” се отнасят към възрастните с  топлина и човешко отношение, от които те най-много се нуждаят.

„Домашни грижи на Каритас” осигуряват спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините - в грижа и обич.

Благодарение на услугата „Домашни грижи на Каритас” 334 болни и самотни възрастни хора получават грижа и разбиране в своя дом. С всеки привлечен към каузата на “Каритас България” човек, увеличаваме шанса на един възрастен човек да изживее старините си достойно.

Избери, за да помогнеш!