Социални проекти


Кампания 2013:
Малък семеен дом за деца, изоставени и преживели насилие

Фондация "АГАПЕДИЯ - България"Фондация „Агапедия-България” работи от 2001 г. с деца и младежи в неравностойно положение за подобряване на тяхната социализация, комуникация и качество на живот. В Центъра за неформално обучение и социална интеграция, ежедневно и целогодишно се обучават между 35 и 40 юноши в различни клубове в зависимост от интересите и талантите: компютърна грамотност, английски език, спорт, готварство, рисуване и приложни изкуства, пантомима, козметика, театър и др. Целта на неформалното обучение е придобиване на знания и умения, които подготвят младежите за самостоятелен живот; изграждане на увереност в собствените им способности; подобряване на грамотността им.

От 2005 фондацията има лиценз за настаняване на младежи в Защитени жилища; Център за социална интеграция, неформално обучение и консултация на деца без родители и деца от социално слаби семейства, а от 2007 – лиценз за настаняването на деца от 7-18 г. в Център за настаняване от семеен тип.

Източник: www.agapedia-bg.org

Малкият семеен дом към Фондация „Агапедия-България“ е уютна къща в софийски квартал, в която живеят 6 момичета между 7 и 15-годишна възраст. Децата са с различни съдби – изоставени от родителите си; преживели насилие; останали съвсем сами при живи родители..., а общото между всички тях е, че като останалите  деца, те мечтаят за хубав живот  и заслужават да бъдат щастливи.

В Семейния дом трима възпитатели и социален работник денонощно обгрижват  момичетата. Те управляват домакинството, помагат в подготовката на училищните задължения, възпитават, насърчават, дисциплинират – както родителите в едно семейство.

Децата посещават близките квартални училища, хранят се заедно и всеки ден старателно учат за следващия. Трудолюбието и постоянството са качества, които се възпитават ежедневно в Семейния дом.

В свободното си време нашите ученици карат колела, разхождат се в близкия Южен парк, канят си гости или самите те посещават приятели. Всяко дете има отговорност да почиства стаята си и има домакински задължения в зависимост от възрастта си – от подреждане на личния гардероб до поливане на градината. Тази година има 4 нови момичета, които с огромно удоволствие приемат всяка покана за опознавателна разходка из центъра на София. За тях всичко в големия град е вълнуващо и интересно.

По време на ваканциите децата посещават близки и роднини, но най-любима забава са организираните от Фондацията екскурзии и лагери на планина или море!

Децата, обгрижвани от екипа на Фондация „Агапедия-България“, живеят в среда, максимално близка до семейната. Малкият семеен дом е несравнимо по-добра алтернатива на институциите за деца, лишени от родителска грижа.

Избери, за да помогнеш!