Социални проекти


Кампания 2013:
"Детство без насилие"

Фондация П.У.Л.С.Фондация П.У.Л.С. е основана на 07.07.1999 г. Идеята за организация в защита на пострадалите от насилие в Перник се ражда през септември, 1998 г. Това е време, в което екипът се обучава в умения за ръководене на НПО и развиване на програми от психосоциални грижи, съобразени с потребностите на потребителите. С ентусиазъм и тревога едновременно, заради новостта на начинанието в България, но и с много вяра, поемат този риск. В началния етап организацията реализира тримесечен проект, подкрепен от програма "Знания, успех, промяна" на Чарити Ноу Хау- Великобритания. Той поставя началото на Център за подкрепа на жени, преживели насилие в Перник, предоставящ специализирана психологическа и социална помощ.  Впоследствие фокусът на работа се разширява, с програми за грижи за деца и юноши, пострадали от насилие.

Услугите, които Фондация  "П.У.Л.С." предлага са свързани с настаняване в кризисен център, както и рехабилитационна програма включваща кризисна интервенция, индивидуално психологическо консултиране, дългосрочна терапия, семейно консултиране, групи за взаимопомощ, обучение в специфични умения и трудотерапия.

Източник: https://www.facebook.com/pages/Pulse-Foundation

Има деца, които преживяват хронични епизоди на насилие върху самите тях или виждат как единия родител застрашава другия. Когато травмата е повтаряща се, детето изпитва болезнено очакване и ужас от нов епизод. 

Продължителната злоупотреба в детството произвежда гняв в юношеска възраст. Гневът периодично се проявява в емоционални изблици или агресивно поведение. Тийнейджърът може да обърне гнева срещу себе си чрез себезастрашително поведение или самонараняване. Възможно е да насочи гнева навън чрез агресивно или девиантно поведение, да унижава други деца. Институциите регистрират такива случаи, но не предлагат последващи грижи и алтернатива.

Статистиката на Фондация П.У.Л.С. за 2012 г. показва, че към нея са се обърнали за помощ 951 души -  от тях 590 жени, 285 деца и 76 мъже.

Подкрепата на хора, пострадали от домашно насилие би допринесло за подобряването на отношенията в семейството и изграждането на по-здрави емоционални взаимоотношения. Навременната намеса в тези случаи намалява риска от бъдещи проблеми при децата.

Пострадалите преди всичко имат нужда от задоволяване на потребността от физическо и психическо оцеляване. Повечето пострадали от домашно насилие са хора, които са живели затворени в дома си и са били откъснати от възможността за нормален трудов живот.

Фондация „П.У.Л.С.” предлага настаняване в кризисен център и рехабилитационна програма, включваща индивидуално психологическо консултиране и лечение на травмата, групи за взаимопомощ, обучение в специфични умения, трудотерапия. Тийнейджърските групи целят трансформиране на агресивните и разрушителните тенденции в креативен процес и себепознание. Настоящият проект ще създаде условия за това децата, пострадали от насилие, и грижещия се за тях родител, които са на път да променят жизнената си ситуация, да развият социални умения, да открият потенциала си и да направят крачка към автономността.

Избери, за да помогнеш!