Здравни проекти


Кампания 2013:
Дни на доброволното четене

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания"Сдружението ни “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е регистрирано в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20100803003 с удостоверение номер 003/03.08.2010 год.

Наш приоритет е да осигурим подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни заболявания за реализация и качество на живот. Решени сме активно да участваме и да влияем на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата ни. Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на институциите, бюрокрацията и обществото към децата с бъбречни заболявания. Стартираме подготовката и изпълнението на проекти, които да отговорят на съществуващите проблеми и да допринасят за конкретни и устойчиви решения, в подкрепа на децата с бъбречни заболявания. Насочваме усилията си и в посока разпространение на информация в подкрепа на родителите за лечението и отглеждането на децата с бъбречни заболявания".

Източник: http://www.rdbz.org/

Децата с тежки бъбречни увреждания или с бъбречна недостатъчност стават пациенти на болничните заведения още в ранна детска възраст. В продължение на седмици, месеци и дори години те са подложени на оперативни интервенции, жизненоважни манипулации или на мъчителни процедури на хемодиализа. Ежедневно са поставени в ситуации на неизвестност, страх и незнание. И въпреки това на лицата им греят искрени усмивки, а сърцата им са изпълнени с доброта  и обич. Без да искат и да го осъзнават, те се превръщат в „малките големи герои“ на семействата си.

Защото то – семейството е подложено на изпитание през целия продължителен период на лечение и възстановяване. Само те -  отговорните и загрижени родители знаят как се преодоляват болката и стресът от здравословния проблем на детето. Надеждата е тази, която им дава сили да преживеят мъчителните часове в очакване на жизненоважните оперативни интервенции, хладнокръвно и уверено да съдействат при болничните  манипулации и процедури  и да поверят най-скъпото си на лекарите и болничния персонал.

Изпитанията и болката пред децата и родителите са огромни. Те не могат да се преодолеят и заличат, но могат да бъдат намалени.

Затова се появи инициативата „Дни на доброволното четене“, чиято основна цел е да бъде облекчен престоят на децата в болничните заведения, чрез игри, приказки, песни, творчество, внимание и нежност.

„Дни на доброволното четене“ стартира през 2012 г., провежда се през 2013 г. и ще продължи през 2014г. с посещения в:

•    Център по детска хемодиализа, гр. София – веднъж седмично;

•    Клиника по детска урология към УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“, гр.София – веднъж седмично;

•    Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ, гр.София –веднъж седмично.

През 2012 г. в инициативата взеха участие над 120 доброволци, които  обгрижваха и даряваха обич на повече от 150 деца.

Избери, за да помогнеш!