Здравни проекти


Кампания 2013:
Помощ за родителите на недоносени бебета и превенция при високорискови деца

Фондация "Нашите недоносени деца"Фондация „Нашите недоносени деца“ се роди през пролетта на 2012 година – три майки на пет недоносени деца обединихме усилията си в полза на недоносените дечица и техните семейства. Нашата мисия е тези семейства да се чувстват подкрепени и да знаят, че не са сами в трудната борба за здравето на децата си.

Екипът на фондацията се стреми да дава повече гласност на емоционалните и социални проблеми, съпътстващи отглеждането на недоносеното бебе. Ние създадохме първия информационен портал, посветен на преждевременното раждане, който цели да даде достъп на родителите до повече информация за състоянието на детето им и това, което могат да очакват. Една от основните ни цели е да осигурим емоционална подкрепа за семействата чрез създаване на групи за емоционална подкрепа, където да могат да получават и съвети от психолог. Борбата ни е насочена в посока осигуряване на достъп на родителите до децата им, осигуряване на повече информация във връзка с кърменето на недоносено дете, подобряване грижите за недоносените деца като цяло. Чрез нашите благотворителни инициативи ние подпомагаме десетки неонатологични отделения в страната като закупуваме необходима апаратура и/или консумативи.

Фондация "Нашите недоносени деца" е първата неправителствена организация, създадена в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства. Във фондацията работят родители на деца, родени твърде рано и твърде малки.

Над 15 милиона бебета ежегодно се раждат преждевременно, от които 1 милион умират всяка година вследствие на усложненията, причинени от преждевременното раждане. В България тази статистиката е не по-малко тревожна – над 7000 бебета годишно се раждат твърде рано или иначе казано 1 на всеки 10 новородени е недоносено.

Недоносените новородени се нуждаят от специални условия на отглеждане и грижи. Някои от тези деца не оцеляват, а други са застрашени от сериозни заболявания като детска церебрална парализа, зрителни проблеми или дори слепота, дихателни проблеми, изоставане във физическото и/или психомоторното развитие.

За родителите раждането на недоносено бебе е тежко емоционално преживяване. Често родителите се чувстват ядосани, виновни, безпомощни.

Основните проблеми, с които те се сблъскват са:

• Липсата на достатъчно информация за състоянието на детето, неговите шансове и рискове от заболявания;

• Липса на емоционална подкрепа за родителите. /По света с тези родители задължително работят психолози и социални работници/;

• Липса на възможност за пълноценен контакт с недоносеното бебе, което често прекарва седмици и дори месеци в интензивното отделение;

• Липса на достатъчно информация по отношение на грижата и проследяването на тези деца, с цел профилактика на заболявания;

• Липса на достатъчно услуги за ранна интервенция, особено в провинцията.

За това от особено значение е да се осигури подкрепа и адекватна информираност на семействата на недоносени бебета, докато те са в болнична среда и след изписването. Именно това е целта на Фондация "Нашите недоносени деца" чрез:

• Създаване на групи за подкрепа с участието на психолог, които да подпомогнат стабилно емоционално състояние на родителите и имат отношение към превенцията от изоставяне.

• Разработване съвместно с екип от неонатолози на наръчник / книга за родителя, която да бъде включена в информационните пакети за родителя при изписване на недоносените деца от родилните отделения. Ролята на наръчника е да информира родителите за специфичните проблеми при недоносените деца, както и последващите специфични грижи и проследяване с цел превенция на заболявания.

• Осигуряване на подкрепа и осигуряване на повече информация за родителите във връзка с отглеждането и грижите за недоносеното дете с помощта на доброволци.

Избери, за да помогнеш!