Здравни проекти


Кампания 2013:
"Направи добро - безплатни очни прегледи за деца до 10 годишна възраст"

УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.

Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Източник: http://alexandrovska.com


В повечето случаи ранното откриване на детските очни заболявания /във възрастта от 0 до 7г./ е решаващо за успешното им лечение. В България все още не е въведена задължителната профилактика на очното здраве на децата в предучилищна и училищна възраст, което води до закъсняла диагностика и невъзможност за лечение в по-висока възраст. Досегашният ни опит (на базата на прегледани 1920 деца) показва 8% заболеваемост. Друг тревожен факт е, че детските офталмолози в България са само 14: във Варна – 2, в Пловдив – 2, в София – 10. Шест от столичните детски офталмолози са лекари в Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска”, в чиято структура  функционира обновено и модерно оборудвано Детско очно отделение. Отделението разполага със съвременна високотехнологична апартура за диагностика, хирургично и лазерно лечение на широк спектър заболявания от очната патология при децата. Част от апаратите са авангардни и уникални за България. Ограниченият брой лекари – детски офталмолози и неравномерното им разпределение на територията на страната, са причина за нередовно и неефективно осъществявана  профилактика, диагностика и лечение на детските очни заболявания,  което води до необратимо увреждане на зрителните функции на засегнатите деца.

Проектът на УМБАЛ „Александровска” ЕАД „Направи добро – безплатни очни прегледи за деца до 10 годишна възраст”, изпълняван съвместно с Организацията на евреите в България „Шалом”, обхваща 12 области в Северна България. В рамките на проекта ще бъдат преглеждани деца на възраст от 0 до 10г. /с особено внимание към уязвими групи и социално слаби/ от детски офталмолози с цел ранно откриване и превенция на очните заболявания. Прегледите ще бъдат извършвани на място – общини, училища, здравни служби, след предварително договаряне. Екипът ни преглежда средно 160 – 200 деца на ден. Ще бъдат организирани кампании от 3 последователни дни в месеца. Това ще позволи да бъдат прегледани около 500 – 600 деца за една тридневна кампания. При планувани прегледи на около 1000 деца във всяка една от тези области, общият брой на прегледаните деца ще бъде приблизително 13 000 – 14 000. Това ще отнеме около 12 месеца в следващата 2014 година. Досегашният ни опит на базата на прегледани 1920 деца в Монтанска област показва, че разходите (гориво и консумативи) за една тридневна кампания са около 3100 – 3400 лв. Предполагаемите разходи за цялата 2014г. при планувани около 13 000 прегледа ще възлязат на приблизително 80 000 лв.

Избери, за да помогнеш!