Социални проекти


Кампания 2012:
В подкрепа на децата на военнослужещи от Българската армия, загинали при изпълнение на служебния си дълг

Фондация „Деца на Българската армия“Фондация "Деца на Българската армия" е регистрирана като дружество с идеална цел и има основна задача да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба и на деца на граждански лица от Министерството на отбраната, загинали при трудова злополука.
Дори и минимална помощ от 1 или 2 лева, но превеждана ежемесечно е достатъчна, за да може децата да получат помощ всеки месец, а не само на големи празници.

Източник:
http://www.mod.bg/bg/tema_FBDA.html

Вече седем години фондация „Деца на Българската армия“ се грижи за синовете и дъщерите на военнослужещите и цивилните служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Средствата, които хората, работещи в системата на Министерството на отбраната, заделят всеки месец, подпомагат децата да продължават да учат, да спортуват и да постигат мечтите си.
Ръководството на Министерството на отбраната провежда постоянна кампания за набиране на средства за 74 деца. Целта е те да водят пълноценен начин на живот и да имат същите условия и възможности както всички свои връстници.
Повече информация за фондация „Деца на Българската армия“ може да видите на интернет адрес: http://www.mod.bg/bg/tema_FBDA.html