Проекти по лична инициатива


Кампания 2012:
Изграждане на сензорна стая в Дневен Център за деца с увреждания - Свищов

Общинска служба "Социални дейности" гр.Свищов, Дневен център за деца с увреждания - СвищовСензорната стая е специално създадено и оборудвано място, в което чрез целенасочено въздействие на звук и светлина се повлияват сензорните възприятия на детето.
Тя е затъмнено помещение, в което с помощта на различни уреди и играчки се създава чувство за комфорт чрез въздействие върху сетивата, което служи за развитие на възприятията – зрение, обоняние, слух, вкус, осезание, вестибуларна и проприоцептивна системи и подпомага децата с интелектуална недостатъчност при изграждането на по-цялостен образ за света; развива устойчивостта и концентрацията на вниманието – едни от основните критерии за доброто функциониране на всички процеси у най-малките.
Характеристики на мултисензорната стая:
- Специално създадена среда, която внимателно стимулира всички сетива, повишава усещанията и/или спомага за релаксацията;
- Допринася за взаимодействието и повишеното разбиране между детето и терапевта;
- Развива доверие и създава емоционално благосъстояние при деца с поведенчески проблеми;
- Развива позитивни взаимодействия чрез осигуряване на отпускащи сензорни преживявания, на които детето може да се довери;
- Създава възможност за безопасно проучване и взаимодействие на детето със средата.
В тази среда специалистите работят индивидуално с децата със сетивни увреждания, ДЦП, умствена изостаналост, синдром на Даун, аутизъм, хиперкативност и други. Същевременно стаята може да се използва и като място за релаксация, изживяване на приятни емоции и/или „награда” за добре свършена от детето работа.