Проекти по лична инициатива


Кампания 2012:
Подпомагане дом за деца с умствена изостаналост с.Михалци, общ. Павликени

Комплекс за социални услуги, гр ПавликениДомът за деца в с.Михалци започва своята дейност на 03.05.1995 г. благодарение на "Фонд за хуманитарна помощ за България" от Швейцария и Българска международна стопанска асоциация.
В момента се отглеждат 45 деца от 4 до 18 годишна възраст, със средна и тежка умствена изостаналост, с вродени леки и тежки физически увреждания, и с интелектуални затруднения, 15 от тях са в инвалидни колички, а 33 - със 100% инвалидизация. Капацитетът на дома е 45 деца и е запълнен изцяло. Целта е да се обучат децата в умения на самостоятелен живот и социална интеграция.
Екип от медицински сестри, санитари, възпитател и социален работник се грижи по специална програма, разработена по индивидуален план за всяко дете. Квалифицирани педагози провеждат възпитателно-образователна работа в изградени зали за рехабилитация, трудотерапия, музикотерапия и логопедия.
Епизодично се получават помощи под формата на играчки, учебни помагала, дрехи и санитарни материали.
В момента има сериозен дефицит от средства за покриване на ежедневните нужди от медикаменти, санитарни материали, храна и отопление.
Желанието ни е с помоща на кампанията "Избери за да помогнеш" да подкрепим борбата на децата от Дома в с. Михалци за оцеляване и социална интеграция.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!