Култура и образование


Кампания 2012:
"Вълшебната стая" – стартиране на библиотечни кътове за стимулиране на ранното детско развитие – от 1 до 6 г.

Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.
Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
Сдружението организира конференции, семинари, „кръгли маси” и други форми по отделни проблеми на национален и регионален принцип. Използва разнообразни форми за консултантски и други услуги за своите членове. Организира членовете си за иницииране и провеждане на дейности в изпълнение целите на сдружението.

Източник: http://www.lib.bg/

Знаете ли, че децата на възраст от 1 до 6 г., които растат с книжки, приказки и истории, по-лесно се научават да четат и изпитват голямо удоволствие от четенето?
Изследвания в цял свят показват, че ранното общуване с книгите и системното четене на глас за най-малките успешно ги подготвя за доброто им представяне в училище. Възрастта до шестата година е особено плодотворен период за развитие на говора, на литературния език и на познавателните умения.
През 2012 г. с подкрепата на Гьоте институт българските библиотекари и детски учители се запознаха с мащабни национални програми в Германия и интересни методи за насърчаване на четенето за най-малките.
Целенасочената работа на родители, учители и библиотекари с децата от най-ранна възраст за създаването и развиването на навици за четене, на любов към книгата, на любознателност и жажда за нови знания дава своите безценни плодове в изграждането на общество от знаещи и можещи хора.
За да може и в нашата страна да дадем на децата най-доброто за тяхното ранно развитие, библиотеките се нуждаят от пъстри, увлекателни и богато илюстрирани книжки за най-малките. Бюджетите, с които те разполагат, не им позволяват да отделят средства за набавяне на достатъчно и подходяща литература и за предучилищната възраст. Не всяко българско семейство може да си позволи да поддържа домашна библиотека. С пилотния проект „Вълшебната стая“ ще бъдат предоставени книжки и образователни игри, предназначени за деца на възраст 1-6 г., с които ще се открият кътове за най-малките в 10 български библиотеки. Най-подходящи за стартиране на подобна инициатива са библиотеките в общинските центрове, в които има между 800 и 2000 дeца от 1 до 4 годишна възраст. Списъкът от детски заглавия, които ще бъдат набавени за 10-те библиотеки, е консултиран с педагози и библиотечни специалисти и е съобразен със съветите на експертите, представени на семинара в Гьоте институт.

Десетте целеви библиотеки в градовете Асеновград, Ботевград, Гоце Делчев, Димитровград, Казанлък, Лом, Нова Загора, Самоков, Свищов и Севлиево ще:
- направят широка разгласа на дарението сред родителите и детските градини (изложби, местни медии);
- предоставят книжките за заемане за дома;
- организират серия от четения за най-малките в библиотеката, придружени с игри, театър и рисуване.

Избери, за да помогнеш!